За възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - София област“ ЕООД.

Безплатно изследване на основните показатели на дишането ще се проведе на 15 ноември в „Александровска“.

Отзиви от Есенната среща на Българското дружество по белодробни болести.

Какво представлява болестта идиопатична белодробна фиброза?

Това реши на последното си заседание Столичният общински съвет.

Организира МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

Разкриват голямата тежест на заболяването в ново клинично изпитване.

За безплатни прегледи за туберкулоза.

Ще се проведе в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров”-Смолян.

Обяви нови анализи за употребата на медикамент за лечение на ИБФ.