Ще се проведат в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", съобщиха от лечебното заведение.

Достигна 50 милиона пациенто-години опит.

С безплатни прегледи в университетските градове.

На клиничното проучване WISDOM.

Първите резултати от Фаза III на клиничното изпитване PHYSACTO®.

Седмицата на отворените дни, посветена на скрининга за риска от туберкулоза.

Ще се проведе от 12 до 16 септември в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ "Свети Георги“.

Одобри предложението за вливане на Белодробна болница "Кудоглу“ в МБАЛ "Свети Пантелеймон“.

представи проф. Попов на сателитен симпозиум на Boehringer Ingelheim по време на Шестия конгрес на Българското дружество по белодробни болести.

За публична продажба от частен съдебен изпълнител.