Започват в лечебните заведения за диагностика и лечение на заболяването.

Показа ново глобално клинично изпитване.

Първите изяви стартираха миналата седмица в Унгария, където се проведе IV-та международна среща за белодробно здраве и борба с астмата.

Специалисти изнесоха актуални данни за заболеваемостта от астма и ХОББ. Здравен навигатор ви представя специални интервюта по темата.

Обновената Стратегия за 2017г. на Глобалната инициатива за ХОББ.

Екип от Отделението по фтизиатрия посети зависими от наркотични вещества и алкохол, по време на кампанията бяха дарени завивки за специфичните нужди на белодробно болните.

Ще се проведат в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", съобщиха от лечебното заведение.

Достигна 50 милиона пациенто-години опит.

С безплатни прегледи в университетските градове.

На клиничното проучване WISDOM.

Първите резултати от Фаза III на клиничното изпитване PHYSACTO®.