До този извод е стигнал екип от лондонския King's Collage.

Всички анализи сочат, че тя има и своя социален характер. Това коментира министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.

В Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания във Варна.

Такъв трябва да бъде избран на следващата сесия на Общинския съвет.

Получиха заплати за месец януари.

Провеждат в Тубдиспансера във Варна.

Може да бъдат решени, ако се преструктурира.

През миналата година във Варна и региона.

Всяка година развиват туберкулоза.

Данните са за миналата година, сравнено с 2012 г. Това сочи статистиката на Министерството на здравеопазването.

На 24 март 1882 г. немският учен Робърт Кох, успява да изолира и опише бактерията-причинител на "жълтата гостенка".