На пациентското крило на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR).

Те са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.

Лекуват болни стави с обогатена с тромбоцити плазма.

Пациенти обменят опит за по-лесен живот с хронично ревматично заболяване.

Форумът се проведе от 14 до 17 май в к.к. "Златни пясъци".

Живеят с болестта на Бехтерев.

Форумът се проведе от 11 до 13 декември в Пловдив. Коментари за Здравен навигатор направиха някои от ключовите фигури в събитието.

Форумът протече при засилен интерес и бяха представени множество случаи от практиката. Специален коментар за Zdravennavigator – на проф. д-р Златимир Коларов.

Бе представена пред аудиторията.

Пълен и изчерпателен монографичен труд върху един от често срещаните проблеми в ревматологията.

Участваха в 7-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие.