През 2016 година по време на годишната си конференция, Българското дружество по ревматология отбеляза 25-тата годишнина от създаването си.

Изнесе лекция на симпозиум на фармацевтична компания Amgen.

Бе темата на фирмен симпозиум на EGIS Pharmaceuticals по време на Юбилейната национална конференция по ревматология с международно участие.

На Юбилейната национална конференция по ревматология.

Повече за събитието разказаха проф. Зл. Коларов и проф. Р. Рашков.

Това обяви проф. Р. Стоилов, председател на Българското дружество по ревматология.

Се проведе от 12 до 15 май 2016 в Поморие. Повече за форума ще имате възможност да прочетете и през следващата седмица.

Участваха във втората за годината регионална научно-практическа конференция под егидата на НСОПЛБ.

Събра водещи специалисти в областта на ревматологията.

На пациентското крило на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR).

Те са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.