Това обяви проф. Р. Стоилов, председател на Българското дружество по ревматология.

Се проведе от 12 до 15 май 2016 в Поморие. Повече за форума ще имате възможност да прочетете и през следващата седмица.

Участваха във втората за годината регионална научно-практическа конференция под егидата на НСОПЛБ.

Събра водещи специалисти в областта на ревматологията.

На пациентското крило на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR).

Те са направени във връзка с актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.

Лекуват болни стави с обогатена с тромбоцити плазма.

Пациенти обменят опит за по-лесен живот с хронично ревматично заболяване.

Форумът се проведе от 14 до 17 май в к.к. "Златни пясъци".

Живеят с болестта на Бехтерев.

Форумът се проведе от 11 до 13 декември в Пловдив. Коментари за Здравен навигатор направиха някои от ключовите фигури в събитието.