Добре дошли!
Електронното списание Здравен навигатор-Онкология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Списание Кардиология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Списание Неврология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Уважаеми читатели, представяме ви електронен вариант на списание „Здравен навигатор”, което издаваме и на печатен носител. Месечното издание е съвместна инициатива с Българския фармацевтичен съюз и достига до фармацевтичната общност у нас. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Електронното списание Здравен навигатор-Пeдиатрия съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Списание Ревматология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.

Специално издание, посветено на XV-ти Национален конгрес на Българско хирургическо дружество.

Здравен навигатор – Хирургия събра на едно място някои от най-интересните впечатления и отзиви от провелия се XV Национален Конгрес по хирургия с международно участие, състоял се в края на месец септември-началото на месец октомври (2016) в к.к. „Албена“.

Разгледай последния брой онлайн

Добре дошли!
Списание Нефрология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Списание „Фамилна Медицина“ съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.

Добре дошли!
Списание Ендокринология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.