От компанията представиха последните си новости в областта.

Това отбеляза проф. Димитър Младенов след XXIII Национален симпозиум по урология и ендоурология.

Целта е да се изследват ефектите на медикамент при пациенти с хронично бъбречно заболяване.

Това отчете председателят на Българско урологично дружество доц. М. Георгиев.

Форумът с международно участие се проведе в Банско, от 17 до 20 май.

Пациентът беше 78-годишен мъж от Баните.

Световни експерти за новостите в метода PCNL в последните 20 години.

Европейската комисия за акредитация на продължаващо медицинско образование (EACCME) акредитира форума с 14точки.

Ще се проведе на 13 и 14 април в София.

Това информираха от Министерството на здравеопазването.

Това напомни организаторът на събитието проф. И. Салтиров.