За нас

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

ZdravenNavigator.bg е новата ни интернет медия, насочена към професионалистите в областта на здравеопазването и към пациентите. Това е вторият ни портал, ориентиран изцяло към медицината. Започнахме с проект „Здравен навигатор-Хирургия‛ (surgery.bg). Вече се разширяваме и създаваме още един портал – „Здравен навигатор-Обща медицина“. Създаването му се налага както от всеобхватността на проблемите в системата на здравеопазването, така и от стремежа ни да ви „срещнем‛ с по-голям кръг от специалисти.

За първия проект с насоки ни улесни проф. д-р Дамян Дамянов, председател на Българско хирургическо дружество. Партньори в „Здравен навигатор-Обща медицина“ ще ни бъдат Български лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Представителите им ще ни ориентират по важни и наболели теми, касаещи съсловието и рефлектиращи върху пациентите.

Екипът ни ще се стреми да обхване тенденциите и новостите в отделните области на медицината. За нас е важно да ви информираме и да предоставим форум за дебат по най-наболелите въпроси в здравеопазването. Ще съдействаме с препоръки, насоки и мнения от страна на известни български лекари.

Освен ежедневни новини, на читателите ще предложим интервюта с лекари, специализирана информация и платформа за дискусии.

За професионалистите в сектор здравеопазване сме предвидили специална рубрика „Календар‛, където ще откриват важните за тях специализирани конференции, обучения и др. На тях разчитаме и когато има актуални теми за дебат. За целта сме обособили отделна рубрика „Дискусии‛.

Надяваме се да ориентираме и пациентите, като улесним достъпа им до лекари, болници и клиники, съсловни организации. Това ще става посредством базата данни, която периодично ще се актуализира.

Всичко това, поднесено чрез спецификата на интернет-пространството – максимално лесен достъп, бърза навигация, съдържателни информации и интервюта.

Ние залагаме на партньорството и баланса. С професионалистите в областта на здравеопазването – от една страна. А от друга – с пациентите.

Заставаме зад мотото „Ръка за ръка‛! За да открием пресечна точка и да обърнем внимание на най-същественото – здравето ни!