Ролята на ОПЛ в диагностиката и лечението на леки и умерени депресии

От Фаза ІІІ на клиничното изпитване INBUILD®.

Опит от клиничната практика

Практически аспекти и резултати от клинични проучвания

Контрастно-индуцирана нефропатия – минимизация на рисковете

Помощна терапия в онкологията

Лечение на възпалителни заболявания с био-оптимизиран екстракт на куркумин

Информираха от Националната пациентска организация.

Приемът на мелатонин не пречи на естествената му секреция, когато се дава при индикации.

При възрастни с вирусна остра кашлица антибиотици не се прилагат!

Отговорите дава немския специалист д-р Улрике Сент.