Обяви резултатите от клиничното проучване SENSCIS®.

Tемата представи д-р Любов Симеонова, УСБАЛО-София.

Представи д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив.

Лекция по темата изнесе проф. Йордан Генов.

Еднакво ли е действието на новите орални антикоагуланти?

Заяви доц. Атанас Кацаров.

Представи компания Boehringer Ingelheim.

Болката е най-ранният симптом на увреда на тъканите или на заболяване.

Пусна на пазара Антибиотик-Разград АД.