Лекция на тази тема изнесе проф. Масларов в Търговище.

Срещата се състоя в Женева в началото на април.

Лекция по темата се изнесе по инициатива на Boehringer Ingelheim.

Проф. Постаджиян: „Имаме доста добри класове медикаменти за близко и дългосрочно бъдеще, и това е богатство!”

Правилното лечение на НЛР са ключови за максималната ефикасност на терапията.

Бе представена на симпозиум на Bayer.

В памет на нейния създател.

Те са представени на XIV-ия конгрес на Европейската Организация за Крон и Колит (ECCO).

То е за одобрение на лечение на системна склероза, свързана с интерстициална белодробна болест.

Представиха лечение на CD30+ кожен T-клетъчен лимфом.