Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?През изминалата 2019г. фармацевтична компания Ewopharma проведе близо 10 срещи от поредицата „Ewopharma академия”, чиято основна цел е среща на специалисти от доболничната помощ, с различни експерти в педиатрията, имунологията, гастроентерологията, вирусоловията и фармакологията. Събитията под надслов „Ewopharma академия” създадоха чудесна възможност за обмяна на клиничен опит, споделяне на практични съвети, дискутиране на важни, трудни за решение теми и преглед на последните данни от клинични проучвания на представяните продукти.

Още от самото си създаване Ewopharma България представя лекарствения продукт Isoprinosine©, познат в годините на широк кръг от лекари от различни области. Това, което прави медикамента и в днешни дни уникален, е широкият му спектър на индикации за приложение, както като имуномодулатор, дори и при неспецифични състояния, така и като антивирусен агент с много бърз ефект при различни вирусни състояния.Проф. д-р Боряна Върбанова (Катедра Педиатрия в МУ-Варна)

Бърз ефект на Isoprinosine© при имуносупресирани пациенти и вирусно заболявание.


Педиатър, детски ревматолог и клиничен алерголог, проф. Върбанова споделя пред Здравен навигатор своя опит с Isoprinosine© след изнесена от нея лекция на Ewopharma Академия, състояла се в гр. Варна.

Проф. Върбанова, кои аспекти на медикамента Isoprinosine© разгледахте в своята презентация?

Основните моменти, които представих, бяха механизма на действие на Isoprinosine© и приложението му при различни заболявания при деца и възрастни.
Isoprinosine© е от групата на неспецифичните имуностимулатори и като такъв действа първо на вродената имунна система. По-особеното и различно при него е, че основният таргет са естествените „убийци” – NK клетките (Natural Killers). Както всички останали неспецифични имуностимулатори, той действа също и на макрофагите. Това, че ефектът му е свързан основно с вродената имунна система е от съществено значение, обхващайки широк спектър от патогени, а не само определен микроорганизъм, какъвто е ефектът от специфичните имуностимулатори (напр. ваксините).

Важно е да знаем дали даден пациент е с имунодефицитно състояние и ако е така, какво е то – вродено или придобито. Много често децата боледуват и обикновено тези заболявания са част от израстването на детето, затова този проблем не бива да се преекспонира, но не трябва и да се неглижира. По тази причина има създадени критерии, при какви състояния какво решение да вземе педиатъра.

Какъв е Вашият клиничен опит с Isoprinosine©?

Бих казала, огромен! Не само защото медикаментът е отдълго време на пазара, но и от широката му употреба в педиатричната ми практика. На презентацията ми стана въпрос за неговите имуномодулиращи и антивирусни свойства. Лично в моята практика разчитам основно на антивирусния ефект на Isoprinosine© и има защо: големият контингент от пациентите ми са имуносупресирани, вследствие на някакво заболяване или основна терапия. При тези пациенти имуностимулаторите са забранени! При тях не бива да се измества имунният отговор от посоката, в която се намира в състояние на даденото заболяване. В тези случаи противовирусният ефект на Isoprinosine© е идеален още от момента на първите симптоми заради бързия ефект за отстраняване на проблема. Обикновено при вирусно заболяване ние спираме имуносупресивното лечение и разчитаме на бързия ефект на Isoprinosine©.

Проф. д-р Елисавета Наумова (Началник Клиника по Клинична имунология; УМБАЛ „Александровска”,София)

Имуномодулацията трябва да се прилага персонализирано!


Проф. Наумова изнесе лекция по време на Ewopharma Академия на тема: „Имунодефицитни състояния. Как да изберем подходящото лечение?“

Проф. Наумова, какво е специфичното на имуномодулиращото лечение?

Имуномодулацията може в различна степен да усили или да потисне имунния отговор или част от имунния отговор. Разбирането е, че когато се потиска едно от звената на имунния отговор, тогава се усилва друго.

Какъв е механизмът на действие на Isoprinosine© като имуномодулатор?

Isoprinosine© има пряко влияние върху вътреклетъчния метаболизъм. Този метаболизъм е най-изразен спрямо клетките, които са най-чувствителни към него, а именно Т-лимфоцитите. Тъй като това са и най-бързоделящите се клетки в нашия организъм, подсилването на този вътреклетъчен метаболизъм и снабдяването им с повече енергия води до по-бърза пролиферация. С други думи – подобрява се клетъчно-медиираният имунитет. Тъй като ефектът на Isoprinosine© е върху Т-лимфоцитите и действието му е свързано с повишаването на един от видовете имунен отговор (Тh1), при който се увеличава секрецията на различни провъзпалители цитокини, чрез Isoprinosine© се усилва също действието на онези клетки, които могат да се справят с определени инфекциозни компоненти. В същото време те произвеждат и цитокини, които потискат друг вид имунни клетки, тоест, този фин баланс може да бъде нарушен от всеки мощен модулатор.

Затова, когато се прилага Isoprinosine©, апелът е: това да не става безразборно; да се познава състоянието на имунната система; да се познават придружаващите заболявания и ако те са автоимунни, да се въздържаме от назначаване на различни видове имуномодулатори, защото те могат да усилят и усложнят автоимунното заболяване. Въз основа на това, следва да прилагаме имуномодулаторите персонализирано!

Какво е приложението на Isoprinosine© при имунодефицитните състояния?

Isoprinosine© се прилага съобразно това дали имаме налични Т-клетки, на които можем да повлияем. Ако нямаме или те са дефектни, колкото и да даваме, няма да има търсения ефект. Isoprinosine© е приложим тогава, когато има недостатъчна готовност на организма да се справи с инфекциите, за които е отговорен клетъчно-медиираният имунитет по механизма, който обясних по-горе.

Какъв е подходът Ви при автоимунно заболяване, съчетано с имунен дефицит?

Това се случва и не е рядко явление, тъй като и двете са състояния, в които има нарушение на имуномодулацията. Тогава много точно се преценява каква да бъде терапията и повечето имуномодулатори не са приложими. В зависимост от това какъв е видът на основното заболяване и на имунния дефицит (Тh1 или Тh2 медииран), се преценява кое звено искаме да подкрепим и кое – да потиснем.

Тоест, диагнозата или показателите трябва да са много ясно дефинирани, за да се подходи към специфична терапия с Isoprinosine©?

Точно така. Това е така, когато търсим ефекта му като имуномодулатор. Когато търсим антивирусния му ефект, Isoprinosine© се прилага в кратък курс лечение от 10 до 14 дни.

Удачно ли е лечение с Isoprinosine©, когато е налице автоимунно заболяване?

Ако се отнася за къс, седем до десет-дневен курс за лечение на вирусна инфекция, Isoprinosine© няма да окаже негативно влияние върху автоимунното заболяване.Това е поради факта, че за толкова кратък период имуномодулиращият му ефект няма да се прояви.


Проф. Георги Момеков (преподавател в Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикологи на ФФ при МУ-София)

Спецификата на имуномодулацията през погледа на фармацевта„Когато имунната система не работи добре, ние имаме повишен риск от инфекции. Когато работи „твърде добре”, имаме автоимунни заболявания. Имуномодулаторът е вещество, от което очакваме да смекчи някои страни на имунния отговор, а други – да засили. Тоест, да работи on demand. Т-клетките (Т лимфоцити) са основните за имунния отговор. Isoprinosine© като имуномодулатор може както да увеличи техния брой, така и да ги направи функционално активни, да засили цитотоксичната активност на други клетки. Така, имуномодулаторът създава една уравниловка – поддържа имунната система в статус, близък до нормалния. Isoprinosine© е с меко действие и стимулира само тогава, когато има дефицит.”

Проф. д-р Златко Кълвачев (вирусолог, МБАЛ „Надежда”, София)

Мощен антивирусен препарат при остри респираторни заболяванияЛекция за вирусите през сезон 2019/2020, водещи до остри респираторни болести изнесе проф. Златко Кълвачев в една от срещите Ewopharma Академия в гр. Разлог. Вирусологът се спря на уязвимостта на дихателната система от редица болестотворни агенти. Проф. Кълвачев изтъкна предимството на специфичните активирусни медикаменти – невраминидазните инхибитори в лечението на грипа, както и на възможната неспецифична терапия с Isoprinosine© при респираторните вирусни инфекции.

След неговото представяне, продуктовият мениджър на Ewopharma маг. фарм. Лъчезар Марков насочи вниманието на аудиторията върху друго качество на Isoprinosine©, различно от имуномодулиращия му характер – мощния му антивирусен ефект, който се изразява в „подпомагане синтезата на РНК на лимфоцитите и потискане тази, на вирусите.” Тези данни бяха подкрепени с едно скорошно проучване на Ahmed и сътрудници, което демонстрира бързия и мощен ефект на Isoprinosine©, отчетлив още на 1.5 ч. след приема върху броя на NK – клетките, които са двукратно увеличени. В същото проучване се отчита и високия профил на безопасност на Isoprinosine©.Проф. д-р Захарий Кръстев, гастроентеролог от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” изнесе данни от свръхселектирано проучване в неговата клиника, правено сред медицинския персонал. В него той демонстрира приложение на Isoprinosine© по интензивна схема за елиминиране на вирусна инфекция още в първия ден, в хода на на първите симптоми. „Ние сме доказали бърз цитокинен и клетъчен отговор, вследствие прием на Isoprinosine© още в първия ден на лечението,” коментира проф. Кръстев.

Isoprinosine© е ефективен срещу широка група респираторни и вирусни инфекции (риновируси, аденовируси, параинфлуенца вируси, корона вируси, респираторносинцитиални вируси, ентеровируси, парагрипни вируси и др.). Isoprinosine©намира приложение и при херпес вирусни инфекции, цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус, варицела зостер вирус, HPV свързани инфекции, хепатити и др.

Д-р Антоанета Томова (Началник Отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията в Комплексен онкологичен център – Пловдив)

Защита срещу солидни тумори – да помогнем на имунната система да елиминира грешно репликираните клеткиД-р Томова срещна аудиторията на Ewopharma академия във Велинград, където сподели своя опит за неспецифичната имунотерапия с Isoprinosine© в онкологията и данните от едно клинично проучване, направено в онкологичния център, в който работи. Тя обясни принципа на имунен отговор при солидните тумори и туморното имунно редактиране, състоящо се в три фази: фаза на елиминация, равновесна фаза и фаза на бягство, за да подчертае мястото, ролята и важността на доброто състояние на имунната система.

Isoprinosine© е много сериозен инструмент и оръжие и за онкопациентите, където въобще е компрометиран имунитетът. Ние унищожаваме раковите клетки с множество различни терапии, но те са с тежки странични ефекти. Тогава Isoprinosine© е много подходящ, защото бързо ще подпомогне имунитета да влезе в нормалните си граници, за да се бори и той с рака, а отделно ще послужи и като един чадър срещу бъдещи вторични възпаления.”

Кои са факторите, които компрометират имунната система, респ. отговор?

Лошо хранене, слаба двигателна активност, недостатъчно сън, стрес... лош начин на живот. Трябва да има баланс! Човек трябва да разполага с лично време, а не да се изтощава до крайност.

Какво е действието на фазите на туморното имунно редактиране?

При здравия човек, който живее целесъобразно и по-лежерно, имунитетът му сработва. ДНК-то му се копира правилно, а когато от милионите репликирани клетки дневно някъде стане грешка, то имунната система хваща тези клетки и ги унищожава. Това е фазата на елиминацията. Тръгне ли обаче този човек „да спасява света” и се натовари с психотравми, стрес и др., имунитетът спира да работи добре, копирането вече не е правилно и тогава настъпва фазата на уравновесяването – имунитетът чисти, чисти, но не доочиства; половината грешно репликирани клетки са останали и се размножават бързо. Тогава е въпрос кой ще надделее и това състояние може да трае месеци, години, та дори декади и в някакъв момент това равновесие става в полза на тумора.Дълъг период на дистрес, напрежение може ли да е „аларма” за това, че влизаме в такъв рановесен период и може ли Isoprinosine© да увеличи силите на имунната защита, за да превалира крайния резултат в полза на здравето?

Да, разбира се. Той през цялото време е „играч”, дори и само да те пази от инфекции...

Ако вече е изгубена битката и се налага онкотерапия, кога е удачно лечението с Isoprinosine©? Знаем, че химио- и лъчетерапията сриват имунната система.

Веднага след нея. Месец след лъче- или химиотерапия, когато е най-критичното време, защото има остатъчна радиация в човека.

Изнесохте данни от Ваше проучване. Колко време е проследяването и какво демонстрира?

Пациентите са в курсове на химио- и лъчетерапия. Половината от тях са разпределени в контролна група, на която периодично им взимахме кръв да видим как ще се възстановят сами без помощ. Другата група болни са на стандартна терапия с Isoprinosine© по схема. Сравнихме резултатите и се оказа, че пацинетите, приемали Isoprinosine©, се справиха много по-добре, като при тях напълно липсваха вторични инфекции. Нашите лъчетерапевти от години използват Isoprinosine©, дори и по време на лъчетерапия. Препоръката ми е във всеки интервал между предходен и следващ курс на химиотерапия да се дава Isoprinosine© в нормално терапевтична доза: 3х2 табл. дневно.Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече