Ролята на ОПЛ в диагностиката и лечението на леки и умерени депресии


Жълтият кантарион (Hypericum perforatum) е наричан още билка, която лекува тялото и душата. Свойствата и качествата на активните му вещества са широко популярни. Наред с противовъзпалителното и антимикробно действие, той има благоприятен ефект върху различни системи в организма: сърдечносъдова, стомашно-чревна, отделителна. Жълтият кантарион има и изразен тонизиращ ефект върху нервната система, а една от съставките му, хиперицин, е с меко антидепресивно действие.

Remotiv© е стандартизиран екстракт от жълт кантарион, който повлиява състоянията на депресии, тревожност и съпътстващите към тези състояния симптоми: умора, разстройство на съня, различни телесни прояви от психоемоционален характер. Еднакво ли е обаче действието на чая от жълт кантарион и това на лекарствения продукт Remotiv©? Защо е важно общопрактикуващите лекари да могат да разпознаят пациент с депресивно или тревожно разстройство и как адекватно да се намесят в терапията му? На тези и още въпроси разговаряме с психиатъра д-р Георги Коев след изнесени от него презентации по време на Ewopharma Академия.„Много е трудно да се направи билков извлек от продукт, за който да кажеш колко точно е активното вещество в чая, който си си направил. При лекарствения продукт това е ясно. В случая с Remotiv© това са 250 mg активно вещество в таблеткa. Само по този начин може да се направи правилно дозиране и да се говори за терапия.”

Д-р Коев, показанията за Remotiv© са леки и умерени депресии. Не е ли редно първо да разграничим тези състояния от редица други, обект на вашата професия?

По принцип депресиите имат три основни характеристики, нар. триада на депресиите, в които влизат 3 човешки сфери на психичната дейност: емоции, воля и мислене. Разстройството в тези сфери (понижено настроение, намалена действена активност, забавен мисловен процес) вече са предпоставка за депресия. Когато депресията е тежка, освен че има забавен мисловен процес, има и нарушения в съдържанието на мисленето и в структурата чрез наличието на налудни идеи за греховност, за вина, за изкупление... Това са депресивни налудности. Една от тях е нихилистична (в мен няма нищо, организмът ми е изпразнен), друга – палпилистична (каквото и лошо да ми се случи, все не е достатъчно, за да изкупи вината ми). Тези налудности са опасни и не са обект на нашата тема, а изискват съвсем различен подход.

При тежки житейски ситуации, които стават причина за депресивни състояния, хората трябва ли да се лекуват или времето лекува?

Психогенните депресии в резултат на преживяно травмиращо събитие са психични травми. При добра, подкрепяща среда, те се изчерпват за 3-6 месеца и антидепресантите не влияят особено. Ползват се различни психотерапевтични подходи. При скръб от починал близък понякога срокът на преживяване може да е и значително по-дълъг.

Ние говорим обаче за явни прояви на депресията. Как изглежда леката депресия? Тя разпознаваема ли е външно?

Най-често хората с лека депресия не изглеждат депресиви. Те даже не коментират чувствата си. Не споделят, че са тъжни, но декларират, че не могат да се зарадват на нищо. При леката депресия няма радост! Когато пациентът е и с допълнителни соматични симптоми (болки в стомаха, сърцебиене и др.), трябва да сме нащрек. Това е особено важно за ОПЛ. Ако техен пациент сподели, че върши работата си механично и не изпитва удоволствие от резултатите, това също е сигнал. При леките депресии цветността на вижданията се намалява, а понякога дори изчезва. Възприемаме нещата по-сиво. При такива случаи ОПЛ трябва да насочи пациента към специалист.

Какво прави специалистът?

Специалистът прави психиатрично интервю, което изследва всички сфери на психичния живот (психомоторика, съзнание, емоции, мисловен процес, интелект и т.н.), след което прилага самооценъчна скала за депресия, или такава, която разграничава тревожността от депресията. Има различни скали на различни автори, но те дават представа дали пациентът е в лека, умерена или тежка депресия. По-изразените депресии (невротичните депресии) се лекуват много успешно с Remotiv©.

Само вие, психиатрите, ли провеждате тези тестове? Вие изнесохте презентация за Remotiv© на конференция на софийските ОПЛ. Може ли тестовете да се правят от ОПЛ предвид това, че те познават пациентите си и лесно могат да видят промяна в тях?

Може и дори се препоръчва! Има една малка книжка „Амбулаторно лечение на депресиите”, в която ги има тези тестове.

Разбрахме за методите на диагностика на депресията, но защо едни хора са по-устойчиви от други? На какво се дължат депресиите, изключвайки психичната травма, за която вече стана дума?

Има различни хипотези за произхода на депресиите, но основната депресия е моноаминовата, която се дължи на недостатъчно постъпили в мозъка невромедиатори. Невромедиаторите са много, като водещи са серотонин, норадреналин и допамин. Remotiv© повлиява и трите основни биогенни амини като всеки един от тях отговаря за нещо важно – емоции, психомоторика, сън, двигателна активност, сексуалност, удовлетвореност и пр.Това значи ли, че Remotiv© влияе върху всички тях?

Нещо повече: това, което ми прави впечатление в последните години, е че Remotiv© повлиява много добре и тревожността или т.нар. неврози.

Тревожността е функционално разстройство на нервната система. Обикновено се свързва със странни телесни оплаквания, постоянно безпокойство и/или пристъпи на атака. Тревожността има представа за гибелно бъдеще! Няма паник-атака, ако няма усещане за предстояща гибел. Тревожните разстройства често са придружени с снарушен сън, напрежение в мускулатурата, раздразнение, променен апетит, умора и др. Тъй като тревожността и депресията нерядко преминават едно в друго, вече имаме нов код: тревожно-депресивни състояния. Remotiv© е абсолютно показан за тях!

Колко време е препоръчителният курс с Remotiv©?

Първоначалният срок за лечение на депресия е 2 месеца. След този период се прави пауза и се преценява дали състоянието на депресия е психогенно, дали е следствие от друга телесна болест или е ендогенно, която форма е по-тежка и налага трайно лечение с класически инхибитори на обратния захват на серотонина или такива, които повлияват рецепторната система.

Обикновено Remotiv© се препоръчва в дозa 2 x 1 таблетка дневно, като лечението може да продължи и до 1 година без прекъсване.

Удачен ли е Remotiv© като монотерапия на леки до умерени депресивни състояния?

Да, удачен медикамент е и се препоръчва!Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече