Проф. Груев: „Излишното губене на време с ниски дози монотерапия и титриране на дозите много често обезкуражават пациентите”


В аптечната мрежа е наличен продукта BioGaia Vit.D3 пробиотични таблетки за дъвчене с вкус на портокал.

Бе включена в Позитивния лекарствен списък на НЗОК.

Проф. Кръстев: „Рекламата не е свидетелство за имуномодулация!”

Това отчете проф. Ивайло Търнев.

Ролята на ОПЛ в диагностиката и лечението на леки и умерени депресии

От Фаза ІІІ на клиничното изпитване INBUILD®.

Опит от клиничната практика

Практически аспекти и резултати от клинични проучвания

Контрастно-индуцирана нефропатия – минимизация на рисковете