Отчете д-р Захари Захариев, Началник отделение Лъчелечение в болницата.

Компанията придобива Synthorx и подобрява позициите си в имуноонкологията.

То е шестото поред проучване от фаза III.

Обяви резултатите от клиничното проучване SENSCIS®.

Tемата представи д-р Любов Симеонова, УСБАЛО-София.

Представи д-р Антоанета Томова, КОЦ-Пловдив.

Лекция по темата изнесе проф. Йордан Генов.

Еднакво ли е действието на новите орални антикоагуланти?

Заяви доц. Атанас Кацаров.