Това отчетоха някои от ключовите участници в събитието пред Здравен навигатор.

Във ВМА за рак на кожата.

Ще се провеждат утре във ВМА, съобщиха от болницата.

за техен медикамент на официална церемония в Ню Йорк.

По линия на национална образователна кампания.

Преглеждат безплатно пациенти с акне.

се състоя по инициатива на BIODERMA.

Събра известни специалисти в София на 3 и 4 юни. Повече за форума – от чл. кор. проф. Н. Цанков.

Кампанията е насочена само към образувания на кожата, подозрителни за кожен рак.

В Националната кампания за профилактика на рака на кожата.

Проф. д-р Златко Кълвачев, дмн, УМБАЛ "Софиямед“.