Преподаватели ще бъдат известни дерматолози.

Участват в кампанията за диагностика на кожните алергични заболявания.

По време на 22 научна конференция "Софийски дерматологични дни".

Бе проследена от председателя на организацията по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Бяха отбелязани по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Организират през тази седмица в цялата страна.

Казва доц. д-р Георги Чернев за конфокалната рефлексна микроскопия и диагностиката при кожните тумори.

Бе представена на Европейския онкологичен конгрес в Амстердам.

Това заяви доц. д-р Снежина Василева, специалист-дерматолог в УМБАЛ "Александровска".

Бе извършена от немски специалист в областта на дерматологията в Стара Загора.