Това коментираха дерматолози, дни преди провеждането на поредната кампания за предпазване от кожен рак Евромеланома 2014.

Споделя доц. Георги Чернев, основател на първата специализирана клиника по онкодерматология "Онкодерма" в София.

Сложи финал на тазгодишния научен сезон. За събитието се събраха множество специалисти в областта.

Преподаватели ще бъдат известни дерматолози.

Участват в кампанията за диагностика на кожните алергични заболявания.

По време на 22 научна конференция "Софийски дерматологични дни".

Бе проследена от председателя на организацията по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Бяха отбелязани по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Организират през тази седмица в цялата страна.

Казва доц. д-р Георги Чернев за конфокалната рефлексна микроскопия и диагностиката при кожните тумори.