Терапевтични стратегии за директен противовирусен ефект и за повлияване на мишени в прицелните клетки.

Проф. Н. Владов, Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София

Социална тежест на глаукомата в света.

Клиника по Гастроентерология- ВМА София

Комплексен онкологичен център-Пловдив

Д-р Нина Дончева, Асистент в катедра Фармакология и Лекарствена Токсикология, Медицински Университет – Пловдив.

Бе представен от Michael Gately.

Сектор "Психично здраве“ - Национален център по обществено здраве и анализи

Началник отделение по Кардиология, Сити Клиник, София/Head of Department Cardiology, City Clinic, Sofia