Анализи, представени на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабет (EASD), подкрепят linagliptin като ефективнa и добре поносима терапия за пациенти с диабет тип 2 с различна подлежаща терапия.

Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company обявиха резултатите от мащабно клинично проучване Фаза III, както и три сборни анализа на данни от Фаза III, които подкрепят linagliptin1, като ефективна и добре поносима терапия за пациенти с диабет тип 2, включително при възрастни хора и пациенти с диабетна нефропатия.2,3,4,5

"За съжаление, диабет тип 2 е комплексно състояние и лечението му може да бъде истинско предизвикателство", заяви проф. Клаус Дуги, старши вицепрезидент "Медицински дейности" на Boehringer Ingelheim. "Много от пациентите са в напреднала възраст или са засегнати от съпътстващи заболявания. Заедно с натрупването на клинична база данни, расте и нашата увереност, че linagliptin предлага ефективна и добре поносима възможност за лечение на пациенти с диабет тип 2, при които съществува необходимост от ефективен контрол на кръвната захар".

(Видни български специалисти в областта на ендокринологията уважиха събитието за представянето на нова терапия за пациенти със захарен диабет тип 2, включена в Позитивния лекарствен списък и 100% реимбурсирана от НЗОК от месец януари 2013 г. Снимките в материала са от представянето на linagliptin в България.)

Boehringer Ingelheim и Eli Lilly представиха резултатите от проучването Фаза III, което оценява дългосрочната безопасност и ефикасност на медикамента спрямо плацебо при 1261 пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол с базална инсулинова терапия. Общата поносимост и безопасност на linagliptin е съпоставима с тази на плацебо. Подобни са и резултатите при случаи на хипогликимия в двете групи (linagliptin 31.4%, плацебо 32.9%). Въпреки наличието на по-добър гликемичен контрол с linagliptin (-0.53% плацебо-коригирана промяна в HbA1c от началото до 52 седмица от проучването е значима (P<0.0001). HbA1c се измерва при хора с диабет, за да се осигури индекс на контрола на кръвната захар за предходните 2 до 3 месеца. Телесното тегло на пациентите по време на терапията и в двете групи е било стабилно.2

В друг предварително-определен сборен анализ на две Фаза III проучвания, оценяващи медикамента спрямо плацебо като съпътстващо лечение към базален инсулин като лечение за овладяване на диабет тип 2 при пациенти в напреднала възраст, linagliptin също така показва добър профил на безопасност и ефикасност при възрастни пациенти (≥ 70 години) повече от 24 седмици. Пациентите в напреднала възраст с диабет тип 2 обикновено се характеризират с по-голяма продължителност на заболяването и намален капацитет на бета-клетъчната функция, което често изисква комбинирано лечение с базален инсулин. При тази уязвима популация, каквато са възрастните хора, медикаментът в комбинация с базален инсулин е с добра поносимост, като нежеланите реакции не са повече, в сравнение с тези, приемащи плацебо.5

Трети анализ на седем изпитвания във Фаза III, оценява различни параметри за безопасност и ефикасност при употреба на медикамента от пациенти с диабет тип 2 в напреднала възраст (≥ 65 години), като монотерапия и като съпътстваща за различни глюкозо-понижаващи терапии. Резултатите от този анализ, показват че лекарството е добре поносимо и може да бъде възможност за лечение на възрастни пациенти (≥ 65 години), без да е необходима корекция на дозата.4

Медикаментът показва намаляване на нивата на глюкозата от -0.62% (P <0.0001) плацебо-коригирана промяна в HbA1c от началото до 24-тата седмица. Пациентите лекувани с него са имали значително по-голямо намаляване на плазмената глюкоза на гладно (FPG) (плацебо-коригирана промяна от -14.8 mg/ dl, P <0.0001 -0.82 mmol/L), и броят на нежеланите събития не е бил по-голям, отколкото при плацебо (71.3% спрямо 73.3%). Нежеланите реакции, свързани с употребата му също не са били повече в сравнение с плацебо (18.1% спрямо 19.8%).4

"Това са много окуражаващи данни за тази предизвикателни за лечение популация пациенти", заяви проф. Антъни Барнет, почетен професор по медицина в Университета в Бирмингам, Великобритания. "За много от възрастните пациенти важат допълнителни мерки за безопасност и поносимост, поради съпътстващи заболявания, нарушена бъбречна функция и повишен риск от хипогликемия. Медикаментът се оказва ефикасна и добре поносима възможност за лечение на диабет тип 2 при пациенти в напреднала възраст, без да е необходимо коригиране на дозата или допълнително наблюдение, дори ако бъбречната функция намалява. В такива ситуации, когато избора на лечение е повече от ограничен, медикаментът е добре дошло допълнение към нашия терапевтичен арсенал".

В отделен анализ, linagliptin показва ефикасност и при друга уязвима група пациенти, страдащи от диабет тип 2 – тези с диабетна нефропатия.2 Много пациенти, с диабет тип 2, придобиват диабетна нефропатия, скоро след диагнозата и при тях съществува опасност да се развие крайна фаза на бъбречно заболяване. Понастоящем съществуват само ограничен брой възможности за орално лечение на пациенти, страдащи от диабет тип 2 и бъбречно заболяване.

Около 366 млн. души по света страдат от диабет.6 Диабет тип 2 е най-често срещаната форма на диабет, която e 90% от случаите на тази болест.7 Диабетът е хронично заболяване, което възниква, когато тялото или не произвежда или не използва правилно хормона инсулин.8

Лекция на проф. Бернар Шарбонел, Университет в Нант, Франция.

Презентация на доц. д-р Стефан Кривошиев, началник на Отделение по диализа, МБАЛ "Ц. Йоанна-ИСУЛ ".

Лекторите на събитието.

За Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company

През януари 2011 г. Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company обявиха партньорство в областта на диабета, което се съсредоточава върху четири препарата, които са в процес на разработване и представляват няколко от най-големите терапевтични класове. Това партньорство има преимуществото да използва силните страни на двете компании като две от водещите световни фармацевтични компании като съчетава богатия опит на Boehringer Ingelheim в областта на иновацията на базата на проучвания и новаторската изследователска дейност, опит и история на лидери в областта на диабета като "Ели Лили". Обединявайки сили, компаниите показват ангажимент за грижата за пациентите с диабет и внимание към нуждите на пациентите.

Можете да научите повече за партньорството на: http://www.boehringer-ingelheim.com/ или www.lilly.com.

Библиография:

1.Кратка характеристика на продукта linagliptin. 24.10.2012 г.

2. Yki-Järvinen H, Rosenstock J, Durán-Garcia S, et al. Long-term safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to basal insulin in patients with type 2 diabetes: a 52-week randomised, placebo-controlled trial. Oral presentation no 6 Presented at the 48th European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting, Berlin, Germany. 2012 1-5 October 2012.

3. Groop P, Cooper M, Perkovic V, et al. Effects of the DPP-4 inhibitor linagliptin on albuminuria in patients with type 2 diabetes and diabetic nephropathy. Abstract. 2012 1-5 October 2012.

4. Patel S, Schernthaner G, Barnett A, et al. Safety and efficacy of linagliptin in elderly patients with type 2 diabetes: evidence from 1331 individuals aged ≥=65 years. Presented at the 48th European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting 1-5 October, Berlin, Germany. 2012 1-5 October 2012.

5. Woerle HJ, Neubacher D, Patel S, et al. Safety and efficacy of linagliptin plus basal insulin combination therapy in a vulnerable population of elderly patients (age = 70 years) with type 2 diabetes. Presented at the 48th European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting 1-5 October, Berlin, Germany. 2012,1 - 5 October 2012.

6. International Diabetes Federation. The Global Burden. IDF Diabetes Atlas. 2011(5th Edition).

7. Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet: National estimates and general information

8. International Diabetes Federation. What is Diabetes? . IDF Diabetes Atlas. 2011(5th Edition).

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече