Първи стъпки в новата наука, която търси път към прецизната медицина.

Д-р Николова: „Ако не спазваш баланс и равновесие, въпрос на време е да станеш нечий пациент”

Според тях яйцата не са вредни за болните от диабет.

Проф. Геренова: "TSH до 2,5mU/I при жените, които искат да забременеят"

Може ли изложен на високи нива тестостерон фетус да развие СПЯ на по-късен етап от живота?

С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

С познатите средства, над 50% от пациентите със ЗДТ2 не постигат контрол.

Проф. Танкова: „Скринингът е начин за откриване на асимптомни пациенти с предиабет."

Категорични доказателства от над 10-годишен опит на българските ендокринолози посочват добър медикамент с ниска честота на страничните ефекти.

Бързо, значимо и трайно повлияване на хипергликемията.

Бе открита в днешния Световен ден за борба с диабета в УМБАЛ Бургас.