Започва на 23 април във ВМА, съобщиха от болницата.

Това коментира един от инициаторите на Училището по ендокринология – проф. Здравко Каменов.

До която болните от диабет ще получават по 1100 тест ленти за следене на кръвната захар.

Организират днес във ВМА.

Те спечелиха конкурсите за директори на „Св. Екатерина“ и УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“.

Това коментира проф. Анна-Мария Борисова.

Това коментираха специалисти на интердисциплинарен симпозиум на тема: „Тиреоиден карцином – новости в диагнозата, лечението и проследяването“.

Доскоро той беше заместник в организацията.

От употребата на йодирана сол зависи интелигентността на нацията ни.

Проф. Пандев и международен екип извършиха операцията и въведоха метода в България.

Постоперативен анализ на хирурзите, извършили първата в България операция по методът TOETVA