Принос към написването му имат и двама български гастроентеролози.

Бе спасен в МБАЛ „Свети Иван Рилски”-Горна Оряховица.

Това обяви младият гастроентеролог д-р Радислав Наков.