Епидемиологичната обстановка не е изненадваща, като се има предвид сезона.

Това отчитат от РЗИ в Търговище.

Няма регистрирани случаи на остри респираторни заболявания.

Става въпрос за тениаринхоза, съобщиха от РЗИ.

Това отчетоха от РЗИ в града.

Това показват данните за област Хасково, съобщиха от РЗИ.

Такъв отчитат от РЗИ в Плевен.

Обновяване на отделението по Гастроентерология с нова модерна апаратура.