Лекция по темата изнесе проф. Йордан Генов.

Заяви проф. д-р Людмила Матева, досегашен председател на БАИЧД.

Това коментира по повод конференцията по Хепатология проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

Както и Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити.

За безплатни профилактични прегледи за ранна диагностика на рак на дебелото и правото черво.

Ще се провеждат в МБАЛ "Света София".

Инициативата е под мотото „Хепатит С – случва се!“

Форумът ще се поведе от 27 до 29 март.

Отчита проф. Никола Владов, ръководител на Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология във ВМА.

Ролята на бифидобактериите в ранната детска възраст.

Организират в УМБАЛ „Александсровска“.