Специализираното обучение ще се проведе на 12 ноември в болница за женско здраве "Надежда“.

Специалисти от България, Израел и Великобритания взеха участие в юбилейния обучителен курс по ултразвукова диагностика на БАУАГ.

Представят годишен отчет за извършената дейност.

Извършват безплатно ултразвуков и биохимичен скрининг.

Кампания за репродуктивно здраве.

Се състоя от 16 до 18 септември в Св. Влас. Представяме отзив от инициатора на събитието проф. Петър Петров.

Са спрени заради неизплатени заплати.

Провежда безплатни гинекологични прегледи.

Подобна програма стартира за първи път у нас и отговаря на всички изисквания на Министерство на здравеопазването.

За център за семейно планиране и репродуктивно здраве.

Се диагностицират по време на профилактични прегледи.