Проф. Горчев: „Никога не притискайте пациента да се оперира! Нека е той този, който избира.”

Липсата на реимбурсация от НЗОК демотивира специалистите и лишава пациентките от полагащата им се грижа.

Интервенцията бе направена на бременна жена с рак на маточната шийка.

Организира безплатни прегледи.

Това информираха от болницата в Пловдив.

Разработиха проект за ранна подкрепа на преждевременно и рисково родени деца.

Той е в сферата на репродуктивната медицина.

Научният труд на зам.председателя на БАСРЗ вече е наличен.

Проф. Пейси и проф. Хомбург с коментари по актуални теми, касаещи фертилитета.

Акценти от презентацията на д-р Мария Юнакова от САГБАЛ „Д-р Щерев”.

Блестящи научни доклади, професионални предизвикателства, дебати и силни послания.