Открива една ракова клетка сред 100 000 здрави в реално време.

Така и при спешна акция ще може да се стига до десетки потребители.

Разширява диагностиката на кръвните заболявания.

Всички направени до момента PCR тестове за коронавирус на медицинския екип и пациентите са отрицателни.

Причината е положителен тест за коронавирус на медицинска сестра от болницата.

Уредите са закупени с дарение и могат да работят в присъствие на хора.