Открива една ракова клетка сред 100 000 здрави в реално време.