75% от хората със заболяването не получават лечение.

В момента около 1000 души с различни онкохематологични заболявания имат нужда от тази високотехнологична форма на лечение.

Форумът събра над 140 специалисти в областта от 9 до 11 октомври в Пловдив.

Последните достижения при лечение на лимфомите и миеломната болест бяха във фокуса на ХІ Национална конференция по клинична хематология, която се проведе с подкрепата на фармацевтичната компания Amgen.

Ще се проведе в Пловдив от 9 до 11 октомври.

Пациентите все още се диагностицират сравнително късно.

Причината са иновативните методики, които навлязоха, казва доц. д-р Юлиан Райнов, зам.-председател на Българско медицинско сдружение по хематология.

Изследователи констатират, че пред по-голяма опасност са изправени хора с кръвна група АВ.

Са изследвани за СПИН у нас през 2013г.

Гаранция за бъдещето на специалността.

Се проведе от 3 до 6 октомври край Варна. Форумът премина под наслов – "Болести на плазмоцитната редица".