Проф. Колозио: "Психо-социалните заболявания не се вземат предвид, а те са много важни."

С химна на РБ бе открит Първият конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността. Събитието се провежда на 7-8 ноември в София и обхваща също международна конференция по проект ЕПСИЛОН.Това е амбициозна цел, която изисква усилията и действията на законодателната и изпълнителната власт, на научните среди, на работодателите и на работещите. Само така могат да се гарантират в най-висока степен безопасността и здравето при работа, и да се създадат условия за съхраняване на работоспособността на българските граждани, включително и на тези със здравословни проблеми и трайни увреждания.” Това заяви вицепрезидентът на Републиката Илияна Йотова, под чийто патронаж се провежда Конгресът. Сред официалните лица бяха и представители на академичните среди, изпълнителната и законодателната власт, съсловни организации и синдикати.

Големият научен форум бе също посветен на 100-годишния юбилей на МУ – София, 10-годишния юбилей на Катедра „Трудова медицина” към ФОЗ, МУ – София и Деня на будителите. Организатори на Събитието са Българското академично дружество по трудова медицина и Факултет по обществено здраве (ФОЗ) към МУ – София.Проф. д-р Невена Цачева, ръководител Катедра по Трудова медицина към ФОЗ и председател на Българско академично дружество по трудова медицина изложи научната програма, състояща се от пленарни лекции, пленарни сесии с 8 заседания и конкурс, дискусии, кръгли маси, декларации и сключване на споразуменя за сътрудничество и партньорство между ФОЗ и Международната секция на Българското академично дружество по трудова медицина с Русия, Сърбия, Гърция, Италия, СЗО и ICOH.Проф. Цекомир Воденичаров, създател и декан на ФОЗ говори за „Феноменът обществено здраве в променящия се свят” като школа за обучение и наука, а от Катедра Трудова медицина бяха приготвили исторически преглед на Будителите в развитието на Трудовата медицина от областите на Социалната медицина, Хигиената на труда, Профпатологията и Токсикологията.Проф. Клаудио Колозио е главен експерт в областта на Трудовата медицина и е представител на колабориращ център на СЗО в Милано, Италия. Пленарната му лекция бе на тема „Актуалната класификация на професионалните болести”. Той също модерира първото заседание, посветено на здравето на здравните специалисти. С него разговаря екип на Здравен навигатор:

Проф. Колозио, към какво гледате напред в бъдещето? До къде се простира погледът Ви по отношение на трудовата медицина и професионалните заболявания?

Това е много труден въпрос, но мога да кажа, че трябва да гледаме към онези трудови дейности, които са опасни и увреждащи. Като пример ви давам различни селскостопански сделки в сектори с висок риск и без покритие. От друга страна, опитваме се във всяка страна да създадем система, която да докладва, компенсира и превантира професионалните заболявания.

Населението на планетата застарява, а работоспособността на човек се удължава. Как това се отразява на професионалните заболявания?

Тук има два проблема: по-възрастните работници много често имат множествена патология и ние трябва да се справим с този проблем. От друга страна, никъде по света системата не може да си позволи да пенсионира милиони хора, които са в работоспособност. Затова е необходимо да се създадат условия, чрез които застаряващите да могат да продължат работната си дейност. Още повече, че е много важно да уважаваме желанието и необходимоста на човек да работи. Осигуряването на добро работно място е човешко право.

Променили ли са се професионалните болести с годините?

Да, разбира се, заедно с всичко останало. Ние държим под око възникващите нови и възобновяващите се стари професионални заболявания, които са в нови работни условия и носят нови рискове. Понякога наблюдаваме същите рискови фактори, но с различни форми на заболяванията. Отделно работим по проблемите с имунизациите, с диагностичния капаците и регистъра на професионалните болести. Има и много психо-социални заболявания, които изобщо не се вземат предвид и не се съобщават. А те са много важни.

Очаквайте интервю с проф. Цачева и проф. Каролина Любомирова, ръководител на проект ЕПСИЛОН

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече