“Националната конференция по нефрология застъпи много актуални топици”. Това каза специалистът след провелия се последен форум на организацията. Скоро предстои да се състои и събитието им за 2017 г., което ще бъде отразено от екип на Здравен навигатор.

Бих казал, че всяка следваща конференция е по-добра от предишната. И това, определено е тенденция, на която новото ръководство на Българското нефрологично дружество залага. Идеята и старанието на председателя и на управителния съвет е всички теми, които са включени в този конгрес да бъдат така наречените hot-топици. Ако трябва да бъда по-конкретен и да говоря за една от сесиите, която модерирах, това е първата клинична сесия по нефрология, и мога смело да кажа, че на нея бяха обсъдени най-важните въпроси, които засягат и най-новите методи за диагностика и поведение при пациенти с бъбречни тумори.
Диагностичната иновация е с т.нар. “контраст - усилена ехография” – един доклад, който се работи в нашата клиника и беше представен от доц. Джераси - един от доайените в ултразвуковата диагностика у нас.
Следваща интересна и будеща въпроси тема, бе представеният доклад от д-р Илкиян, касаещ лечението с ново поколение калциневринови инхибитори при пациенти с различен характер на бъбречна патология. Той засегна пациенти с мембранозен гломерулонефрит и с бъбречна сегментна склероза. Това по света се работи, ние всички знаем от международни изяви и форуми за ползите от такъв вид лечение, но за съжаление в България то не е включено в протокола на НЗОК.
По същия въпрос ни предстои една публикация, която ще излезе скоро. За пръв път в България сме изпробвали лечение при такава пациентка, която износи бременността и роди здраво бебе. Това са любопитни факти. Интересни бяха темите, които изнесе завеждащият спешно отделение на Александровска болница д-р Панов, който представи данни в доболничната помощ, касаещи пациентите, които имат първично бъбречно засягане при хипертония, при диабет и пациенти, които са с бъбречно каменна болест. Изнесените факти събудиха интерес в колегите що се отнася до коморбидни болни и къде постъпват тези хора – дали в нефрологичните клиники или в съответните други отделения, защото те са и със съпътстваща патология, най-често сърдечносъдова или полиорганна недостатъчност. Тези болни, специално при нас, носят доста финансови загуби, защото постъпват в клиниката по нефрология, а клиничните пътеки, по които се работи върху тези пациенти далеч не са дотам остойностени, така че да се провежда правилно лечението.
Лекцията на д-р Любомирова пък представи един обобщен опит за лечение с желязо с удължено действие при един пациенти с хронично бъбречно заболяване – мащабен проект, който ангажираше различни области от страната. Като цяло, мисля, че сесията беше една от най-интересните на конференцията.
Абсолютно цялата програма беше интригуваща. Всеки един от колегите имаше право да избира какъв е неговият интерес, така че да научи повече неща.
По темата за клиничната патология интересно бе лечението на грануломатоза с полиангиит. Разбуди много въпроси и интереси в колегите, защото това е едно полиорганно заболяване, с което се занимават различни специалисти, но в случая са се преборилили ревматолозите, тъй че това заболяване с този медикамент имат право да лекуват само те, като за всички останали специалисти, тепърва ще започне нашата „битка“ с НЗОК.
Имаше много интересни лекции на външи лектори – гастроентеролози, сред които проф. Антонов и проф. Желев - за лечението на хепатит С вирусна инфекция при ХБЗ – нещо, с което се сблъскваме в нашата практика и то е интересн фактът, че днес има лечение, което на 100% в продължение на три месеца изчиства вируса. Това предопределя друг тип лечение, което възвръща хроничната бъбречна болест, без използването на имуносупресия, която досега сме правили.
Интересни факти изнесе и проф. Танкова, касаещи ново поколение медикаменти в лечението на пациенти със захарен диабет и диабетна нефропатия. Дотолкова интересни, че дават възможност за друг тип лечение и поведение при тези пациенти. С достоверност на резултатите за намаляването на протеинурията, сърдечносъдовия риск и удължаване живота на тези пациенти.
Не по-маловажен топик от нашата програма е протоколът за подготовка на пациенти за предстояща бъбречна трансплантация с всичките подробности и елементи, които са нужни за това и някои данни от все пак малкото трансплантирани с проследяването във времето и с рисковете, които крие една супресионна терапия при тях.
За диализата имаше една сесия за диализ-специалисти – определение, което съществува само в България, защото по целия свят няма такива - те са нефролози. Нефролозите се занимават с клинична нефрология, с диализа, а у нас сме разделени по някакъв начин от миналото. Така или иначе нещата, които представиха колегите - диализни специалисти, касаят по-скоро както техничната гледна точка, така и един чисто клиничен проблем, а именно увеличаване на процента на пациенти, които са с различен тип инфекции – бактериални или вирусни, и поведението при тях.
Последното, което бих засегнал е научната сесия на детска нефрология – отскоро мога да кажа, че има такава специалност. В България детските нефролози никак не са много, напротив, но с помощ­та на нефролозите, които се занимават с възрастни пациенти, се стараем тяхния брой да се увеличава. Намесата на детските нефролози много би помогнала на нас – нефролозите, които се занимаваме с възрастни пациенти, защото ние “наследяваме” техните малки пациенти, които порастват. С особен интерес слушах лекцията на д-р Русинов за генетичната характеристика на ренално-тубулни нарушения във връзка с терапевтични проблеми. Всичко това е много ценно и за нас - клиничните нефролози, занимаващи се с възрастна патология.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече