Д-р Андонова: „Това не са просто капки за нос! Те намаляват необходимостта от честа употреба на антибиотик”

24-часов контрол на артериалното налягане и метаболитни нарушения.


Защо и кога да се лекува прехипертонията?

Пътят, пречките, смисълът, моралът и отговорността на интервенционалния кардиолог

Педиатрична оториноларингологична конференция с акцент в мултимодалността

Заяви проф. Румен Стефанов, директор на Института по редките болести.

Проф. Рьотингер: „Как да съберем опит в държава, която не може да си позволи скъпите импланти”


Проф. Груев: „Излишното губене на време с ниски дози монотерапия и титриране на дозите много често обезкуражават пациентите”

Сподели проф. М. Цекова след „III-та Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“.