Коментира гастроентерологът проф. д-р Л. Матева след провелия се гериатричен форум в София.

Заяви нефрологът проф. Б. Делийска след „III-та Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“.

На какво се дължат ограниченията в ехокардиографията и кой е образният метод при спешни кардио пациенти?

Коментира известният кардиолог проф. Борислав Георгиев.

Ролята на ОПЛ в диагностиката и лечението на леки и умерени депресии

Практически аспекти и резултати от клинични проучвания

Лечение на възпалителни заболявания с био-оптимизиран екстракт на куркумин

Коментира началникът на Отделението по онкология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ д-р Божил Робев.

Медикаментозно-индуцираното главоболие с нов гайдлайн

При възрастни с вирусна остра кашлица антибиотици не се прилагат!

Данни от първа ръка