проф. Капос: " Плаши ме това, че болестта е по-хитра от нас!"

Терапии при паркинсонова болест – плюсове и минуси.

Прогресираща МС и МРТ изображение

Проф. Георги Момеков за VII Конгрес по фармация с международно участие.

Това каза по време на фармацевтичен симпозиум проф. д-р Елина Трендафилова.

Проф. Георгиев: „Винаги трябва да има промяна в начина на живот!”

Помощник-фармацевтите със своя Съсловна организация.


Средство на първи избор при лечение на световъртеж от различен произход.

Д-р Келчев: „Опитваме се с всички сили да произвеждаме медицина.”

Време ли е пробиотиците да станат лекарства?

Богата програма, рискови процедури на живо и off label манипулация отличиха международния форум.