Проф. Петров: „Като не изпълним моралния си дълг към пациента, това води до фрустрация.”

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

За активно участие и принос в студентското самоуправление, социална активност.

Под този надслов премина тази година MedicRON, обяви един от инициаторите на събитието – проф. д-р Галина Куртева, ръководител Клиника Медицинска онкология в УСБАЛО-София.

Заяви проф. д-р Людмила Матева, досегашен председател на БАИЧД.

Това коментира по повод конференцията по Хепатология проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

Заяви новият председател на Българското медицинско сдружение по хематология доц. д-р Бранимир Спасов.


За съдбата на високорисковите пациенти с комплексна анатомия и какво усещат пациентите в катетаризационната лаборатория.

Нови консенсуси на конференцията „Тахиаритмии и синкоп”.