Проф. Георгиев: „Винаги трябва да има промяна в начина на живот!”

Помощник-фармацевтите със своя Съсловна организация.


Средство на първи избор при лечение на световъртеж от различен произход.

Д-р Келчев: „Опитваме се с всички сили да произвеждаме медицина.”

Време ли е пробиотиците да станат лекарства?

Богата програма, рискови процедури на живо и off label манипулация отличиха международния форум.

Проф. Петров: „Като не изпълним моралния си дълг към пациента, това води до фрустрация.”

Как да повишим качеството на естествена защита срещу вируси и туморни клетки?

За активно участие и принос в студентското самоуправление, социална активност.