Българските интервенционални кардиолози представиха най-новите методики в световен план.

В България има сериозни постижения при лечението на комплексни пациенти.

Отчита проф. Никола Владов, ръководител на Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология във ВМА.

Съвременните възможности в лицето на IVUS и ОCT водят до голяма промяна в клиничните резултати.

Обзор на детската интервенционална кардиология през призмата на експерта.

Заяви проф. д-р Диян Енчев, д.м., Началник „Травматологичен комплекс“ и I-ва клиника по ортопедична травматология в „Пирогов“.

Коментира проф. д-р Арман Постаджиян.

Коментира проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм., Главен координатор на експертния съвет по клинична хематология.