Лош режим на хранене и ниска физическа активност са сред най-сериозните рискови фактори.

За гинекологичните проблеми в детската възраст.

Така председателят на БАППМ д-р Жасмина Коева определи провелия се форум „Рак на белия дроб: ранна диагноза и доказателства за скрининг“.

Проф. Емил Ковачев за XXI Национална конференция по гинекология

Липсата на реимбурсация от НЗОК демотивира специалистите и лишава пациентките от полагащата им се грижа.

Световни експерти за новостите в метода PCNL в последните 20 години.

Това каза д-р Кипарисия Ненова от Детска кардиологична клиника в НКБ-София, която участва в Зимното училище по кардиология.

Разговор за особеностите, рисковете и целите при лечението на стари хора.

Коментари за международното събитие от едни от водещите фигури в световната ехокардиология.

Проф. Пейси и проф. Хомбург с коментари по актуални теми, касаещи фертилитета.