Проф. Петров: „Като не изпълним моралния си дълг към пациента, това води до фрустрация.”

Ангажиментът бе поет от здравния министър.

Въпросът бе поставен на комисията по здравеопазване към СОС.

Става въпрос за проект „Специализация в здравеопазването“.

Това е доцент Стефан Левтеров.

Стана ясно на Петия редовен конгрес на организацията.

Организират в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна.

Това стана ясно след последното редовно заседание на кабинета.

Той касае заплащането с обществен ресурс на диетичните храни със специални медицински цели.

Юбилейна конференция на БССА с акценти в кардиоонкологията и новите гайдлайни.

Това информираха от Министерството на здравеопазването.