Се проведе от 1 до 4 октомври в Стара Загора. Повече за събитието – от ключови участници във форума.
През тази година мотото на конференцията бе "Европейски хоризонти в дерматологията". В програмата бяха включени лекции на водещи български и чуждестранни специалисти, дискусии по актуални за българската дерматология теми и разнообразна социална програма.
В рамките на конференцията се проведе интензивен курс по дерматохирургия, воден от екипа на проф. Петер Кол от Клиника Вивантес, Берлин и курс по дерматоалергология с участието на водещи български специалисти с практически обучения. Състоя се и сесия на Българо-Немското дерматологично дружество.
Повече за форума – пред Здравен навигатор разказаха ключови участници в събитието:
Проф. Христакиева

Проф. Христакиева, проведохте поредната Регионална конференция по дерматология и венерология.
Това бе шестата ни регионална конференция. Тя започва да придобива национално и международно значение в рамките на страната ни, защото в тази наша поредна конференция участват много млади колеги от цяла България – дерматолози, специализанти, докторанти, както и водещите специалисти в областта.
През тази година за втори път стартирахме конференцията с операции на пациенти с хидраденит акне инверса в Университетската болница в Стара Загора. Бяха оперирани трима пациенти с това заболяване. Освен това, за първи път в България се проведе и международен българо-немски курс по дерматохирургия. Това е сравнително нова ниша за нашите колеги дерматолози, тъй като не са много българските специалисти, които работят като дерматохирурзи с модерните, съвременни техники. Ние обаче си поставихме за цел да стартираме това обучение и да въведем колегите в нещо, което рутинно се прави в целия свят, като още по време на специализацията си дерматолозите се опитват да извършват малки и средно големи по обем хирургични процедури, ангажиращи кожата. В случая говорим за тумори – злокачествени и доброкачествени, пластики и пр. Това е една чудесна възможност и мисля, че колегите я използваха рационално.
Лекциите, които слушахме досега са с изключителна практическа насоченост и са много полезни за колегите.
По време на конференцията проведохме и практически курс по дермато-алергология. Теоретичната част бе направена от водещите български специалисти в областта, но се проведе и практическа част. Сред нас беше и проф. Флур от Германия, който е водещ световен специалист по физически методи на изследване на сензитивна кожа, атопичен дерматит. Той ни подари апарат, с който ние измерваме всички параметри. В най-скоро време очакваме да закупим и един апарат, който ще изследва оксидативен стрес, с който ние ще можем да мерим параметрите при различните заболявания.
Доц. Дърленски

Интересното по време на шестата регионална конференция е, че организирахме много добра практическа програма. Проведохме два практически курса – един по дермато-хирургия и един по дермато-алергология.
Лекциите, които бяха изнесени, както от България, така и от чужбина, бяха много интересни. Имаше лекции на тема кожни тумори и меланом, за туберкулозата, за кожните заболявания като системни такива и пр. Тоест, плеядата от теми бе доста разнообразна, като вярвам, че те са били интересни за всички участници.
Както виждате, при пълна зала се проведе теоретичната сесия по дермато-хирургия, което е атестат за това, че събитието предизвика сериозен интерес. Специалисти от Берлин, които в единия от дните извършваха на живо операции, проведоха един курс за основите на дермато-хирургията. Той бе особено полезен за младите колеги, които са в началото на своята кариера.
Проф. Кол

Подобен курс по дермато-хирургия организираме от няколко години в Берлин – за лекари и специализанти. Преди няколко години в курса участва и проф. Христакиева, като тя ме помоли при възможност част от колегите ни да идват в България, за да провеждат подобен курс, но не на немски както при нас, а на английски език. Така на практика стигнахме и до организирането на този първи курс, който проведохме в Стара Загора.
Що се отнася до една от лекциите, която изнесох по време на теоретичната част, то тя бе свързана с основите на дермато-хирургията. Целта беше тя да бъде преди всичко от полза за младите лекари, които тепърва започват да правят своите стъпки в дермато-хирургията. Неслучайно тя беше и с практическа насоченост.
Д-р Фогт

Изнесох три лекции по време на форума, като те бяха насочени преди всичко към лекари, които тепърва започват да работят в областта на дермато-хирургията.
Смятам, че конференцията, която се проведе в Стара Загора е много ползотворна, в това число и за нас, които сме тук с идеята да обучим младите лекари. Мисля, че успяхме взаимно да научим доста неща.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Снимки: Здравен навигатор
Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече