Форумът се проведе в София от 20 до 23 април, като Здравен навигатор ви представя кратки интервюта с главните инициатори на събитието от българска страна.

На състоялия се в края на миналата седмица VI Балкански конгрес по нуклеарна медицина се събраха специалисти от страната и чужбина, които обсъдиха в рамките на няколко дни последните новости в областта. Бяха разгледани възможностите при работата им с хибридните скенери, новите радиофармацевтични продукти, използвани в нуклеарната медицина за диагностика и лечение и други интересни теми.

Повече за събитието, разказаха едни от основните инициатори на форума от българска страна:

Проф. Марина Гарчева-Цачева

Проф. Гарчева, проведе се VI Балкански конгрес по нуклеарна медицина. Бихте ли очертали най-интересните топици от събитието?

Мотото на този конгрес беше "На борба с болестите чрез наука и технологии“. Съответно най-интересните моменти от VI-тия Балкански конгрес по нуклеарна медицина бяха свързани с тези новости. В България вече имаме хибридни скенери: СПЕКТ-КТ и ПЕТ-КТ, които представляват комбинация на компютър-томографи с нуклеарно-медицинска апаратура. Хибридните скенери ПЕТ-КТ са особено съществени за изследване на онкологично болни пациенти. У нас вече има няколко такива в София /2/, във Варна , Панагюрище, Пловдив и мобилен скенер за източна България. Освен това, има няколко хибридни СПЕКТ-КТ скенера, като тези нови апарати дават детайлна функционална и морфологична диагностика на различни, включително неонкологични заболявания. Този конгрес беше много важен във връзка с изнесените научни съобщения, разкриващи възможностите и предимствата на новите хибридни скенери.

Втори важен акцент бяха новите радиофармацевтични продукти, използвани в нуклеарната медицина за диагностика и лечение. Освен на научните сесии, на които бяха поканени гост-лектори от Европейската асоциация по нуклеарна медицина, новите радиофармацевтици бяха представени на фирмените симпозиуми и на радио-химичния курс, предвиден за българските специалисти от организаторите на конгреса, в сътрудничество с Международната атомна агенция.

Къде сме ние на фона на останалите Балкански страни, а и спрямо европейското ниво?

Мога смело да кажа, че ние се приближаваме плътно до най-развитите по отношение на нуклеарната медицина Балкански страни. Нашата общност е сравнително малка на фона на държави като Турция и Гърция. Ние нямаме самостоятелни конгреси по нуклеарна медицина в България, така че този Балкански конгрес предостави добрата възможност да имаме нуклеарно-медицински сесии във всички важни и интересни за нас направления. Нивото на всички изнесени съобщения включително от българската и другите балкански страни беше високо оценено.

Проф. Ирена Костадинова


Проф. Костадинова, проведе се VI Балкански конгрес по нуклеарна медицина. Бихте ли очертали най-интересните топици от събитието?

Бе направено обобщение на новите приложения на хибридната образна диагностика, която включва сцинтиграфско изследване и комптър-томография, било то SPECT-CT, РЕТ-СТ или най-новата хибридна технология, въведена през 2010 г., с която ние в България все още не разполагаме – позитронно-емисионната томография, комбинирана с ядреномагнитна резонансна томография.

На този Балкански конгрес се обобщават данните не само от ежедневната ни практика, от хибридната диагностика, която ние провеждаме в България, но и перспективите за развитие на нуклеарната медицина, които са многообещаващи, защото непрекъснато излизат все по-нови диагностични приложения. Те намират своето място преди всичко в областта на онкологията – за отчитане на ефекта от лечението, за онагледяване на ранните рецидиви, т.е. на новопоявили се метастази след лекуване, за прогнозата на болния, за някои туморни локализации за доказване на тумори каквито са малките образувания в белия дроб и пр. Благодарение на тези хибридни технологии се определя вида на индивидуалната терапия. Обобщени изследвания показват, че прилагайки тези хибридни методи за диагностика, могат ранно да се уловят патологичните промени, може да се промени терапията, което повишава качеството на живот и съответно преживяемостта на пациента.

В рамките на форума се разгледаха нови технологии, с нови обработващи компютърни програми, както и нови радиофармацевтици. Друго изключително перспективно направление е т. нар. тераностика,осигуряваща много специфична диагностика на определени заболявания със специфично високоефективно лечение. При нея се прилага един и същи лиганд, т.е. химична субстанция, но маркирана с различни радиоизотопи, пациентът се диагностицира, доказват се патологичните участъци и впоследствие със същия лиганд, но вече с терапевтичен маркер, той се лекува.

Къде сме ние на фона на останалите европейски държави, включително изхождайки и от презентациите, които бяха представени на този форум?

Мисля, че ние работим на европейско ниво, имаме вече двама представители от България, които всяка година се канят да рецензират предлаганите резюмета и публикации за Европейския конгрес, което означава, че ние като експерти сме признати на европейско ниво. Освен това, наши презентации все повече се включват на европейските конгреси, имаме увереността и трябва да бъдем горди, че работим на европейско ниво. Разбира се, в България хибридната диагностика е от 2009 г., но мисля, че клиницистите свикнаха с ползите от нея; имаме страшно много болни и разбираме, че сме полезни с оглед по-нататъшното лечение на пациентите. В никакъв случай не трябва да се ограничават тези изследвания, каквито слухове за жалост достигат до нас, защото онкологично болните трябва да имат високо качество на живот, да се изследват адекватно с най-съвременните методи и от квалифицирани специалисти, с каквито ние разполагаме.

.

.

.

.

.

.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече