Участваха в националната конференция по ревматология. Форумът се проведе от 11 до 14 май в Ахелой.

Повече информация от събитието ще имате възможност да прочетете в специалния дайджест – Здравен навигатор-Ревматология.

Участниците и инициаторите на форума го оцениха като успешен както за специалистите с опит, така и за младите кадри.

"През тези два дни наблюдавах реакцията на публиката, защото имах възможност да бъда и от двете страни. Най-хубавото на конференцията бяха обсъжданията. Там пролича мъдростта, опитът; това, което хората с малко по-голям клиничен опит имаха възможност да дадат на другите си колеги. Когато наблюдавах младите хора, които се включват в дискусиите или докладвах, беше истинско удовлетворение. Няма по-голямо удовлетворение за учителя да види как като цветя растат неговите ученици и да ги подкрепя. Винаги съм казвал, че учителят трябва да подкрепи ученика си, да развие той крила, да не му ги троши в началото, след това малко да го постави срещу вятъра да свикне да се бори, докато вече сам полети и му е лесно", коментира проф. Коларов.

Какво разказаха специалистите пред Здравен навигатор:

Проф. Стоилов


Конференцията по ревматология за мен бе добре организирана и мога да кажа, че тя приключи успешно. Бяха представени 13 фирмени симпозиума, участваха 10 колеги от чужбина и 5 известни български лектори от други специалности. Всяко едно участие на колеги от чужбина или от други специалности ни обогатява и ни показва до къде сме стигнали, какво можем да направим и как трябва да работим съвместно. Тази национална конференция изпълни блестящо своите задачи, даде една много добра възможност всички ревматолози да се срещнем тук, да обменим опит, да споделим своите проблеми. Бяха изнесени много стойностни научни доклади и съобщения, като много ме зарадва, че нашите най-млади колеги като че ли представиха едни от най-смислените и добрите научни доклади. Имахме интерактивни мероприятия, които се оказаха едни от най-интересните за аудиторията. Ревматологията дава огромни поле и знания за изява, защото тя е мултидисциплинарна наука.

Проф. Коларов

Проф. Коларов, каква е Вашата равносметка за провелата се конференция по ревматология?

Традиционно се казва, че е протекла много добре, но съвсем обективно и извън протокола мога да кажа, че събитието наистина протече много добре. Научната програма бе изключително богата и разнообразна. Имаше обзорни лекции, но имаше и споделен клиничен опит, много научни разработки от самите ревматолози; богата постерна сесия и пр. Т.е. бяха обхванати всички възможни форми за изява на подобен форум.

Бяха разгледани клинични и терапевтични аспекти, нови тенденции като постулати за терапия на ревматични заболявания. Ревматологията е интердисцилинарна специалност, ние имаме допир с всички болести от вътрешната медицина, както и с неврология, ортопедия, очни, кожни и пр. болести.

Вие изнесохте една от основните лекции, касаеща навлизането на биоподобни лекарства в ревматологията.

Това, което подчертах в тази лекция е, че става въпрос за нови лекарства, които имат своето място в лечението на ревматологичните заболявания, но не трябва механично да се пренасят качествата на оригиналния продукт. Никога едно биоподобно лекарство не е 100% еквивалентно на оригинала. Това в никакъв случай не е анатемосване на биоподобните лекарства, а подчертаване на разликата.

Биоподобните са нови лекарства и ние възлагаме надежди на тях, но не са идентични с оригинала.

Какво е посланието Ви към колегите?

В медицината нещата не са въпрос на факти, а на интерпретация на такива. Затова аз им пожелавам да мислят. Процесите са многостранни, а за да може да се интерпретират са необходими много знания и голям клиничен опит. Лекарят трябва да мисли какво стои зад симптома, какво го генерира, което е една степен по-дълбоко мислене.

.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече