Конгресът се проведе на 7-9 септември в Боровец, а ето какво казаха някои от поканените чужди специалисти.

Tomas Zima: "Туморните маркери трябва да се комбинират с други методи за диагностика"

Проф. Zima, какво представляват туморните маркери?
Туморните маркери представляват широко разпространени молекули в човешкото тяло, като някои от тях се произвеждат от тумори или по време на туморния растеж. Някои от тях са единични молекули - например карциноембрионалният антиген (CEA), други представляват рецептори - HER2/neu, трети са клетъчни елементи, произхождащи от процесите на ангиогенеза, апоптоза или клетъчна регулация. Трябва да спомена и промените в генома, които се предизвикват от туморното заболяване и могат да бъдат засечени.

В кои медицински сфери се използват най-често туморни маркери?
Класическите стандартни туморни маркери се използват най-вече за мониториране на заболяването и определяне на прогнозата. Пример за това е простатно-специфичният антиген (PSA), при който референтните стойности са 0 до 4 ng/ml, а след радикална простатектомия - 0 ng/ml. В случай, че след такава операция PSA е повишен - например 0,25 ng/ml, говорим за сигнал за рецидивиране на заболяването.
В практиката могат да се използват и други туморни маркери и тестове за срининг, но не популационен скрининг, а само в определени случаи. Добри примери за това са алфа - фетопротеинът (AFP) при пациенти с цироза, PSA, прилаган в кохорти мъже от 45 до 65 години, CA-125 при жени с висок риск от рак на яйчниците поради семейна анамнеза и т.н.
Искам да спомена и FOBT скрининга чрез теста за окултно кървене в изпражненията, който е масово използван в Чехия сред пациенти с висок риск от колоректален карцином. При положителен резултат пациентът задължително трябва да бъде информиран обаче, че това не означава диагноза. Различни други причини могат да предизвикат поява на кръвни следи във фецеса, например хемороиди, но пациентът незабавно трябва да бъде насочен за колоноскопия и ректоскопия.

Разкажете ни за новите биомаркери?
Към момента портфолиата на компаниите предлагат разнообразие от нови биомаркери. Днес споменах HE4 - полезен туморен маркер, използващ се при рак на яйчника в етап 1 и етап 2. Комбинираното му използване заедно с CA-125 гарантира висока чувствителност и реални резултати от теста.
Увеличеното ниво на прекурсора на гастрин-освобождаващ пептид (Pro-GRP) при пациенти с дребноклетъчен рак на белия дроб също се използва широко в практиката за мониторинг на туморните заболявания.

Говорихте за противоречията при използването на туморни маркери.
Да, наистина съществуват противоречия по тази тема. Недопустимо е един пациент да усеща силна абдоминална болка например и да му се пуснат туморни маркери за гастроинтестиналния тракт.
Освен това се наблюдават и случаи в практиката, когато даден туморен маркер е увеличен, но пациентът страда от друго, доброкачествено заболяване, например остро възпаление.
Важно е туморните маркери да се комбинират с всевъзможни други методи - добре снета анамнеза, образна диагностика, други биохимични лабораторни параметри. По този начин придобиваме най-ясна картина за състоянието и можем да сме от полза за пациента.

Проф. Eberhard Wieland: "Постенето не е нужно за коригиране на липидния профил"

Проф. Wieland, каква е ролята на липидите в организма и по-специално на LDL холестерола?
Липидният метаболизъм е истинско щастие, ние имаме нужда от него. Холестеролът е нужен за производството на стероидни хормони и за изграждане на клетъчните мембрани, а LDL е форма за пренасяне на този холестерол до клетките.
Проблем възниква, когато нивото на LDL е по-високо от нужното за функционирането на организма. Науката отдавна е доказала, че това често води до сърдечно-съдови заболявания. Днес разполагаме със статини - високоефективни лекарства, които практически не ни вредят и нямат дълготрайни странични ефекти.
За съжаление обаче, не всеки, който получава миокарден инфаркт, има висок холестерол и това е уловката. Съществуват и други рискови фактори, част от които вероятно все още не познаваме, които допринасят за развитие на ССЗ. Едновременно с това в момента текат различни проучвания върху хора с "лош" липиден профил, които обаче не страдат от никаква сърдечна патология.
Широко се използват изследвания с животни, изследват се гените и протичащите процеси. Клиничните изпитвания с хора от друга страна отнемат страшно много време, така че все още нямаме отговори на доста въпроси.

Какви са рисковите фактори за атеросклероза?
Какво е рисков фактор? Не е лесно да се даде дефиниция. Рисковият фактор е мярка, за която е статистически доказано, че в даден процент от случаите води до дадено събитие. Сам по себе си обаче един рисков фактор не води до заболяването, сам по себе си той не вреди.
Рисковите фактори имат определени ефекти и влияят върху организма. Терапиите са фокусирани именно върху блокирането на тези ефекти. Високочувствителният C-реактивен протеин (CRP) например не води до поставяне на диагноза, нито има смисъл едно лечение да е насочено към понижаването му. Терапията трябва да е насочена към възпалението, водещо до повишен CRP.
От гледна точка на атеросклерозата рисковите фактори се делят на свързани и несвързани с кръвта - тоест, такива, които могат или не да се измерят във венозна кръв.

Какво препоръчват най-новите гайдлайни?
И американските, и европейските гайдлайни препоръчват общият и LDL холестерол да бъдат в оптимални нива.
Американските препоръки са по-конкретни и практични, тъй като ясно насочват към употребата на статини като първична и вторична профилактика. Заедно с приема на статин, те поставят като цел понижаването на LDL с определен процент. В същото време европейските гайдлайни са фокусирани върху намаляването на LDL холестерола.
Зададените таргетни стойности не винаги обаче са базирани на доказателства. От една страна пациентът е мотивиран, когато се стреми да достигне дадена стойност. От друга страна обаче той може лесно да се почувства отчаян.
Критиката към тези гайдлайни посочва също, че данните за рисковите фактори и честотата на ССЗ поради високи нива на холестерола са установени за американската, а не за европейската популация.

Ефективно ли е постенето за корекция на липидния профил? Какво сочат изследванията в областта?
Постенето винаги е здравословно, това е ясно. Но то не е необходимо за оптимизиране на липидния профил от страна на общия холестерол и LDL холестерола.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече