Българската интервенционална кардиология е динамична, а дискусиите са важна част от усъвършестването на специалистите

Това е един от изводите, които направиха двама от чуждестранните гости на форума проф. Лувард и проф. Маехара.

Провелият се VII Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции се състоя на 19-21 януари 2018г и протече при голям интерес в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. В него взеха участие международно признати в областта кардиолози и специализанти.

Ето какво споделиха някои от организаторите и ключовите участници:

Проф. Ив Лувард – почетен директор на курса, учредител и бивш председател на Европейския бифуркационен клуб

Видях един много динамичен процес. Има много хора, които задават въпроси по време на дискусиите. Това показва, че българската интервенционална кардиология е динамична, с млади хора, които се стараят да се усъвършенстват. Познавам страната ви и виждам, че бързо се придвижвате напред. Смятам, че нивото на специалистите е наистина добро.

Доц. Василев – директор на курса и Началник клиника по Кардиология на Александровска болница.

Тази година се концентрираме освен в чисто техническите проблеми, които възникват по време на интервенционалните коронарни процедури и случаите на живо, а и върху клиничната терапия на онези болни, които са много трудни за лечение и менажиране в ежедневната практика. Това са възможно най-болните хора. Те са често с кървене, с ракови заболявания, които имат и сърдечносъдови проблеми. Поради тази причина направихме две допълнителни дискусионни сесии за поведението при тези групи болни – какво и как да се прави, – защото те представляват проблем не само по време на самата процедура, но и впоследствие. Обикновено това са и болните, които никое комерсиално проучване за медикаменти и устройства не покрива, а тези пациенти стават все повече и повече. Тях ги няма в т.нар. гайдлайни, а в учебниците са споменати, без да става много ясно каква да е стратегията при тях. Хубаво е, че в последните две години започна все повече да се обръща внимание върху този проблем и вече се търсят все по-ефикасни решения за тях.

А Ние ставаме все по-добри. Методите за лечение стават все по-добри. Трупаме все повече опит и по-добре се справяме с тези проблеми.”

Доц. Велчев – директор на курса и бивш председател на Българското кардиологично дружество

Акцентът на този курс, за разлика от предишния, е върху инвазивните образни методи. Голяма част от този акцент е използването на OCT и IVUS за подобряване качеството при коронарна интервенция.

За разчитането на образите от тези високотехнологични устройства се изисква специална експертиза. Един от световните експерти в това беше един от основните участници на курса – проф. Akiko Maehara от Columbia University в Ню Йорк. Д-р Гелев - председател на Българския бифуркационен клуб и директор на събитието, определи присъствието на проф. Maehara като "шанс" за седмото издание на курса. Ето какво още добави той:

Един от фокусите на изданието беше вътресъдовата образна диагностика. Имахме шанса при нас да бъде Акико Маехара, която е наистина един от водещите специалисти в света по отношение на интраваскуларния имиджинг. Тя ръководи една лаборатория, която изследва тези образи в различни проучвания и дава крайното становище дали на това, което е направено, интерпретацията е вярна. Може да се каже, че тя вижда и неща, които понякога опитни специалисти може да са видели и разчели по друг начин. И говорим за опит – много часове ,прекарани в изследване на съдовете, много добра кооперация с патоанатоми и с други методи, които потвърждават това, което се вижда, както и възможонст за комбинацията на няколко методики.

Целия първи ден тя бе демонстратор и интерпретатор на всички сесии, които предизвикваха широка дискусия и имаха конкретен обучителен характер. Характера на събитието тя коментира така:

Всеки път, когато посещавам подобни конференции, аз се надявам да допринасям за подобряване нивото на познание. Тук говорим за добра дискусия – въпроси и отговори, имаме реален диалог, а не просто изнасяне на лекции. На нас са ни нужни дискусии. По неформален път всеки трябва да има възможност на мнение и интерпретация. Защото така се учим.

(Очаквайте допълнително интервю и материал за Akiko Maehara)

Снимки: Здравен навигатор

Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече