Проведе се Втора национална среща на невролозите в България, посветена на лечението на болните с исхемичен мозъчен инсулт, както вече ви информирахме.

Над 100 медицински специалисти - невролози от цялата страна – взеха участие във Втората национална среща, посветена на предизвикателствата в лечението на болните с инсулт в България. Срещата се проведе под мотото „Заедно по пътя към промяната. Да дадем шанс на живота“ и беше организирана от Българското дружество по неврология с подкрепата на фармацевтичната компания Бьорингер Ингелхайм. По време на събитието бяха анализирани резултатите от изминалата година и беше представен Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Специален гост на срещата беше проф. Валерия Касо - президент на Европейската организация за инсулти (ESO).
Втората националната среща беше открита официално от акад. проф. д-р Иван Миланов дмн, като основните лектори бяха проф. Валерия Касо, акад. проф. д-р Иван Миланов дмн и проф. д-р Параскева Стаменова, дмн. По-важните акценти бяха: „Съвременни терапевтични подходи в лечението на остър исхемичен мозъчен инсулт. Значение на сътрудничеството между организациите за осигуряване на оптимални резултати от грижите за пациентите“; „България- съвременни терапевтични стратегии в лечението на мозъчно-съдовите заболявания“; “Предизвикателството в лечението на инсулти в различните области в нашата страна и постигнатите резултати“; „Проектът „ANGELS“ - една година в България – резултати и нови цели“.
Националният консенсус обхваща пътя, който изминава болния с мозъчно-съдово заболяване, от началото на заболяването до болничното заведение и след болничния период. Включени са всички съвременни диагностични, профилактични, терапевтични и рехабилитационни мероприятия, които се базират на дългогодишния опит в нашата страна, на националните и международни консенсуси. Особено място заема разглеждането на интервенционалната неврология като иновативна област в съвременната медицина, позволяваща лечение на неврологичните заболявания, чрез минимално инвазивни техники. Подобряване на изхода при мозъчно-съдово заболяване може да се постигне чрез комплексен подход.
Тревожната статистика сочи, че всяка година у нас над 50 000 души се разболяват от мозъчен инсулт. България е на едно от първите места по смъртност от мозъчни инсулти в Европа, които са третата най - честа причина за смърт у нас. В България повече хора умират от мозъчен инсулт, отколкото от инфаркт на сърцето. Над 130 000 са инвалидите вследствие на преживян вече мозъчен инсулт. Повече от 90 000 души годишно преживяват преходни нарушения на мозъчното кръвообращение и повече от половината от тях в следващата една или две години ще получат инсулт с инвалидизиране или смърт. Данните сочат, че над 150 000 българи имат повече от един рисков фактор (високо кръвно налягане, захарен диабет, висок холестерол, стеснения на мозъчните кръвоносни съдове, пушене, злоупотреба с алкохол, наднормено тегло, стрес, сърдечно-съдови, ендокринни и други хронични заболявания, водещи от своя страна до некачествено кръвоснабдяване на мозъка), и в следващите няколко години е много вероятно да получат мозъчен инсулт. Навременното диагностициране на мозъчния инсулт и бързото отвеждане на пострадалия в болница са изключително важни за лечението. Най-резултатно лечение се постига в първите часове след инсулта, максимум до 4,5 часа от началото на симптомите, защото след това промените са значителни и трудно обратими.

„Инсултът е нещо, което не можем да забравим или игнорираме, защото инсултът е пандемия. Основният проблем е, че хората между 20 г. и 64 г. ще получават все по-често инсулт, което означава, че е застрашена работещата част от населението. За съжаление все повече ще са хората, които ще живеят с последствията от инсулт. За да се работи върху намаляване тежестта на проблема, изключително важно е да се увеличи информираността на населението. Хората трябва да знаят кога и защо да се обадят на спешна помощ“, сподели проф. Валериа Касо, според която „Националният консенсус е важен за подобряването на лечението на инсулта. Консенсусът е представен от екип от водещи експерти от различни специалности - неврология, неврохирургия и образна диагностика, което е изключително важно в битката с инсултите, в която не трябват лекари - солисти, а да се работи в оркестър“. За постигане на целите е необходим интегриран и координиран подход в прилагането на новите стандарти в лечението както и сътрудничество между различните организации и дружества“.
Главната цел на Европейското дружество за инсулти (ESO) е да намали глобалната тежест на инсултите чрез профилактика, лечение и дългосрочни грижи за пациентите, насърчаването на най-добрите стандарти в клиничната практика и повишаване на информираността на населението и здравните специалисти относно мозъчния инсулт.
По данни на Европейската организация за инсулти (ESO) на всеки 30 минути един болен с инсулт, който може да бъде спасен, умира или трайно се инвалидизира, защото е лекуван в неподходяща за целта болница. По-малко от 1/3 от пациентите с инсулт понастоящем се лекуват в специализирани центрове за инсулти. Това означава, че хиляди болни остават без специализирано лечение, от което се нуждаят.
Тежестта на заболяването инсулт и броят на пациентите в световен мащаб, налагат нуждата от стартиране на международен проект, който да подпомогне и подобри лечението на инсулт в целия свят. Такъв е проектът “ANGELS”, който в Европа е представен от Европейската организация за инсулти (ESO) и цели да бъдат увеличени броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти и да бъде оптимизиран терапевтичния подход във вече функциониращите такива центрове в Европа. В България проектът беше официално представен от Българското дружество по неврология и подкрепен от неврологичната общност през октомври 2015 г. по време на Първата национална неврологична среща „Заедно по пътя към промяната. Да дадем шанс на живота“.


“Проектът „ANGELS“ е изключително важен, защото неговата основна цел е да подобри качеството на лечение на инсулта чрез информиране на населението какво всъщност представлява заболяването, какви са първите му прояви, да бъдат обучавани здравните специалисти да използвани най-добрите клинични практики и да бъде хармонизирано лечението в Европа. Всеки болен, в която и да е част на Европа, в която и да е част на България, да получи еднакво лечение.“, коментира проф. д-р Параскева Стаменова, дмн, за инициативата.
Към момента в световен мащаб има повече от 1100 болници, разположени на 5 континента, участващи в проекта „ANGELS“. Предвижда се в рамките на Европа до месец май 2019 година към проекта да се включат поне 1500 болници, които да действат като центрове за лечение на инсулт. България е една от 12-те европейски държави, където инициативата е вече в действие. Броят на регистрираните болници в нашата страна е 22. Според изчисления, основани на световните препоръки, за да се покрият територията и населението на България, са необходими около 40 болници, готови за лечение на инсулт. Те трябва да бъдат разположени така, че на всеки пациент с инсулт да са му необходими не повече от 60 минути, за да достигне най-близкото болнично звено, където може да му бъде предложено съвременно лечение.


„Проектът „ANGELS“ цели да удовлетвори нуждата от уеднаквен стандарт за лечението на инсулт с цел всички пациенти да получат равен шанс за живот и за качествено лечение. Проектът стартира миналата година и резултатите са изключително впечатляващи. В края на 2017 г. в България са регистрирани 22 болници за лечение на инсулт и 23% повече пациенти са получили лечение с тромболиза спрямо 2016. Продължаваме напред, като нашата цел е да изградим мрежа от работещи болници, чийто оптимален брой за територията на страната ни и спрямо населението е 40“, сподели акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече