Както вече ви информирахме, форумът се проведе през миналата седмица в Боровец.

В XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие се включиха изтъкнати български и чуждестранни специалисти в областта на АГ, асистираната репродукция, генетиката и ембриологията. Съорганизатор на събитието беше Катедра „Акушерство и гинекология“ към МУ – Варна.

Днес ви представяме коментарите от събитието на проф. Атанас Щерев и на доц. Таня Тимева.

Проф. Атанас Щерев

Проф. Щерев, проведохте XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие. Лично на Вас какво Ви направи впечатление, какво бе по-интересното и различно през тази година?

Смятам, че поддържаме едно добро ниво на конгреса и искам да подчертая, че във форума, през всичките тези години, през които се провежда в „Боровец“, лектори са едни от най-изявените учени в Европа. Доказателство за това е, че почти всички, ако ли не всички президенти на ESRA, които се сменят всяка година, са идвали на нашия конгрес. В момента бившият председател на Световната федерация на акушер-гинеколозите проф. Хедон е тук; един изявен лектор от един от най-старите медицински факултети в Европа – Монпелие. Да не говоря за Рой Хомбург, който е редовен лектор на нашите конгреси. Чуждестранните автори са винаги около 8-10 и това дава възможност на колегите тук да чуят презентации, с които иначе биха се запознали с посещение на някои от европейските градове.

Според мен и презентациите, които се правят от наши автори също не отстъпват. Вниманието е насочено не само към теми от практиката, а както се видя и към най-новите постижения в генетиката, имунологията, където имаме прекрасни специалисти – проф. Кюркчиев, който работи и се занимава със стволови клетки, години наред беше лектор в университети в Париж и в Япония. Той е един от учените, който е работил изключително много и в дълбочина за мезенхимните стволови клетки и както се видя доц. Кюркчиев продължава тази тенденция с резултати, които утре ще дойдат и в практиката според мен.

Допълнително чухме лекции по отношение на оперативна техника, на лапароскопска диагностика и лечение, каквато беше и лекцията на проф. Хедон. Имаше и една изключително интересна сесия по фетална медицина и фетална морфология с хора, които работят в тази област, с ръководител проф. Кипрос Николаидис – един от най-добрите в света автори и клиницисти, занимаващи се с фетална морфология, фетална медицина, фетална хирургия. Всичко това дава един облик на този конгрес като разпространител на знания, които са не само от нашата страна, а от най-добрите клиники в Европа.

Самият Вие също изнесохте лекция в една от сутрешните сесии.

Аз избрах да говоря за шок и бременност, защото това наистина е едно катастрофично състояние в акушерството. Хората влизат в болница, боледуват, някои от тях умират, но обществото не може да приеме фаталния изход за една млада, здрава жена. Това е страшна трагедия за всеки акушер-гинеколог и за всяко родилно отделение. В цивилизования свят, където има много добро здравеопазване и добра организация на акушеро-гинекологичната помощ, майчината смъртност е около 3-4 на 100 000 раждания. У нас майчината смъртност е около 12 на 100 000 раждания и ние имаме много да работим по тези въпроси. Това е нещо, което аз се опитах, с помощта на проф. Силви Георгиев, който е съавтор на моята презентация, да припомня мерките при различните типове шок по време на бременност, като главното е да не допуснем шока да навлезе в стадий, в който нещата стават необратими и трудно управляеми. В акушерството специално – и от старите ръководства, и днес – модерните ръководства, се залага на едно правило, че бременността поначало е физиологичен акт и всяка намеса тогава когато не трябва при бременната, или при фетуса, или при новороденото, може да доведе до лоши последици. Използването на оперативни методи, за да се приключи по-бързо, индукцията и стимулацията, когато не е показана – всичко това може да доведе до лоши последици. От друга страна, бездействието тогава когато се налага и няма съответна намеса по същия начин води до неблагоприятен резултат. Точно това трябва да има предвид един акушер-гинеколог; да върви по тази златна среда където само наблюдава физиологичния процес и се намесва когато има малки отклонения, за да не се достигне до катастрофичен резултат какъвто е шокът по време на бременност.

Доц. Таня Тимева

Доц. Тимева, състоя се XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие. Вие бяхте и модератор на една от сесиите. Бихте ли казали Вас какво Ви впечатли и каква бе тематиката на форума?

Това беше първата научна сесия на форума. По традиция от миналата година имаме при откриването т. нар. keynote lecture и на практика на тази сесия започнаха същинските научни лекции. Сесията беше изключително разнообразна, засягаща много важни топици. Проф. Щерев започна с темата за шока в акушерството, защото това е един въпрос, който силно вълнува колегите, тъй като това е едно критично състояние за нашите пациенти. От тази гледна точка винаги трябва да си припомняме как да профилактираме достигането до това състояние и как да се работи в един мултидисциплинарен екип, където да бъде абсолютно адекватно нашето поведение. По време на тази презентация бяха изтъкнати множество рискови фактори, предимно в акушерството, които по време на раждане могат да доведат пациента до това рисково състояние. Освен това, бяха споменати и множество лечебни процедури, които в съвременната медицина се прилагат, за да може да се намали кръвозагубата при раждане и по този начин да прилагаме максимално безопасни методи на лечение. Смятам, че основната теза на проф. Щерев беше насочена към високия процент Цезарови сечения, тъй като той накрая изтъкна, че препоръчителният процент не бива да надвишава 15%, докато статистиката за нашата страна е много висока. Това обаче е и световен проблем, не само български или европейски, тъй като все повече в АГ-отделения се сблъскваме с висок дял на Цезарови сечения, което води до съответните рискове. Така че според мен тази лекция беше част от борбата срещу оперативното родоразрешение.

Следващата лекция беше на проф. Хомбург. Той е дългогодишен наш приятел, почитател и почетен член на нашата Асоциация. Винаги е изнасял атрактивни лекции, като неговият интерес са главно поликистозните яйчници, но този път ни запозна с много интересни факти, свързани с религиозните особености на пациентите, тъй като той е един от тези космополитни учени, които лекуват пациенти в различни страни – Израел, Англия, Холандия и пр., и има поглед не само с различни националности, но и с пациенти, изповядващи различни религии.

Моята лекция беше доста коментирана, но бих я определила като „суха“, тъй като съдържаше само данни. Аз винаги съм се стремяла да имам атрактивни презентации, които да държат аудиторията будна, но този път реших, че данните са сериозни и трябва да бъдат представени по този начин. Презентацията ми се базира главно на големи проучвания и мета анализи, като всъщност става въпрос за изводи, които ние трябва да трансферираме в клиничната практика – какво да правим с тези пациенти и пр. Отбеляза се какво правим преди терапия, как избираме терапия, дали и как индивидуализираме подхода, какво трябва да очакваме, какви групи пациенти лекуваме и пр. Отново искам да подчертая, че основната цел на моята презентация беше да покажем какви са крайните резултати от тези мерки, а те се изразяват в ниво бременност като живораждания или развиващи се клинични бременности, както и в безопасност на процедурите, които прилагаме. Стигна се до дискусия след лекцията, тъй като тя обхващаше всички етапи на асистираната репродукция. Смятам, че може много да се говори в това направление и бъдещето на медицината ще покаже как всички изведени доказателства ни помагат да бъдем по-адекватни и успешни в лечението на своите пациенти.

Какво пожелание бихте отправили към колегите си?

Надявам се всички колеги, които присъстват тук са успели да намерят своята тема, своя интерес, защото се стремим както всяка година да засегнем всички области на акушерството и гинекологията. Разбира се през първия ден се фокусираме по традиция върху репродуктивната медицина, но имахме също сесии по ембриология, фетална медицина, едноскопска хирургия и пр. Желая на всеки един от колегите да намери полза от лекциите и дискусиите в клиничната си практика.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече