През тази година форумът се провежда в Пловдив, в периода 21-24 юни.

Проф. Гетов, в навечерието на най-голямо­то фармацевтично събитие “Български фар­мацевтични дни”, кое е най-интересното, кое­то може да се отбележи?

Предстои 12-то издание на Българските фар­мацевтични дни, които тази година се провеж­дат в Пловдив в периода 21-24 юни. В това изда­ние наистина има някои новости и неща, които се случват за пръв път. На първо място - про­дължителността на форума. Този път той ще е 4-дневен. В програмата е застъпена както науч­ната, така и изложбената част. Продължаваме традицията да отваряме форума и към гражда­ните, и обществото, с паралелни събития като “Попитай фармацевта”. Инициативата ще се проведе в центъра на града, където гражданите ще имат възможност да получат консултация от нашите колеги и да се запознаят по-отблизо с работата на магистър-фармацевта. Второто съ­битие, което подготвяме е съвместна инициати­ва с Българската педиатрична асоциация и то ще премине под надслов “Здраво дете”. То е на­сочено към това как най-правилно да полагаме грижи и да отглеждаме здрави деца, а съвети към младите родители и към тези, на които им предстои да станат такива, ще дават специали­сти-педиатри и фармацевти.

Другото интересно във форума е съчетаване­то на Българските фармацевтични дни с Мастър клас по онкологична фармация, а лектори ще са международни авторитети.

Другата новост е, че за пръв път организира­ме форума съвместно с Националното сдруже­ние на бакалавър фармацевтите, като по този начин обхващаме цялото фармацевтично съ­словие. Тук е мястото да благодаря на всички участници, които са над 950 човека, да благода­ря на нашите многоуважавани лектори, както и на изложителите, които ни се довериха, и които участват с над 70 щанда, което е своеобразен рекорд за събитието.

Има ли новости в контекста на дигитализи­рането на услугите на фармацевта?

Да, за първи път тази година имаме определен праг, определен от Комисията по качеството, за да се признават кредитните точки за продължа­ващо обучение, присъствието на определените панели трябва да бъде повече от 80% от време­то на панела, което ще бъде отчитано на входа и изхода.

Бихте ли споделили повече за темата на фо­рума?

Темата е изключително актуална. Това е едно от предизвикателствата, което стои пред целия фармацевтичен бранш от 9-ти февруари 2019г. Ние получихме огромна подкрепа от Българска­та организация за верификация на лекарства­та. Фирмата, която изгражда системата у нас ще има специален панел по време на форума. Подобна презентация се случва за пръв път в държава-членка на Европейския съюз, на коя­то предстои въвеждането на верификацията. Надявам се нашите усилия да направим едно интересно и запомнящо се събитие, да бъдат адмирирани от колегите.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече