Това коментира гл. медицинска сестрa М. Нинова, представител на Организационния комитет на сесията на професионалистите по здравни грижи, провела се на XII Национален конгрес по урология.

От 24 до 26 май 2018 г. в Правец се проведе XII Национален конгрес по урология, организиран от Българското урологично дружество. Това е най-голямото събитие в областта на урологията, което ежегодно събира на едно място стотици специалисти от цялата страна и дава възможност за обмяна на професионален опит. По време на форума бяха демонстрирани най-новите методи за диагностика и лечение на урологични заболявания. Бяха представени новости в лапароскопските и роботизирани операции в урологията със специални демонстрации на живо. Заедно с научните лекции се проведоха и практически сесии. В рамките на конгреса се проведе и Втората сестринска сесия. За първи път бе представен тристепенен доклад за един клиничен случай на пациент с отливъчен конкремент в бъбрека с автори Мая Евтимова, Вера Иванова и Магдалена Нинова от УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

За първи път на сестринската сесия присъстваха и колеги с доклад от друга специалност, така че сестринските грижи за пациенти с урологична патология бяха представени екипно. Професионалистите по здравни грижи участваха с 16 доклада, разпределени в две пленарни сесии. Те участваха и в една практическа сесия. Втората сестринска сесия в рамките на XII Национален конгрес по урология показа високо развитие на научното знание в общите и специализирани здравни грижи.

НАГРАДЕНИ:

Доклад с най-актуална тема:

Медицинска сестра Петя Радева - „Връзка между анорексия, хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация” – УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Доклад с най-добра презентация:

Медицинска сестра Бояна Соколчева - „Повишаване на здравната култура и качество на живот при пациенти с инконтиненция”- УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Гл.м.с. Магдалена Нинова с „Научноизследователската дейност в здравните грижи – предизвикателство и методология” от УМБАЛ „Александровска” ЕАД

За дебют с доклад:

Грозданка Симеонова и Валентина Иларионова - „Хранене при пациент с трансплантиран бъбрек”, консултанти по здравословно хранене от УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Медицинска сестра Ваня Иванова - „Първата в България трансплантация на сърце и бъбрек – представяне на клиничен случай” – УМБАЛ „Александровска” ЕАД

За доклад за новаторство и добра практика в здравните грижи:

Медицински сестри Дора Василева и Весела Радева, старша мед. сестра Милка Панайотова - „Звено за самостоятелна сестринска грижа. Възможно ли е?“ – ДКЦ „Чайка”, гр. Варна

За доклад от друга специалност:

Старши рентгенови лаборанти Цветанка Митова, Николай Петков и Иван Ценков - „Ролята на професионалистите по здравни грижи при пациенти с карцином на простата, лекувани с Радий 223 в България. Хибридните образни методи PET/CT и SPECT/CT за оценка на ефекта от терапията” - УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Главна акушерка Райна Бояджиева - „Статични заболявания на женските полови органи” на ДКЦ „Чайка” – Варна

Специални награди:

Доц. д-р М. Георгиев, дм - грамота и статуетка за забележителен принос в развитието на научноизследователската дейност в урологичните здравни грижи, както и като основател на Първата сестринска сесия на урологичен конгрес.

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм - грамота за подкрепа на кариерното и професионално развитие на професионалистите по здравни грижи получи изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Главна медицинска сестрa Магдалена Нинова, представител на Организационния комитет на сесията на професионалистите по здравни грижи

(Вляво на снимката)

По време на конгреса на Българското Дружество на уролозите, Вие и Вашият организационен комитет, проведохте специално отделен панел. Какви бяха акцентите и най-интересните моменти на тази сесия?

През тази година съм много приятно изненадана, защото всички доклади показаха много високо научно ниво и практическа част със съвременни методи на презентиране, споделяне на практически опит. Освен това, за първи път през тази година в сесията участваха и консултанти по здравословно хранене. Друг интересен момент, който бих отличила беше докладът на акушерка за урологичната патология. Идеята ни беше урологичната патология да бъде разгледана във всичките структури, където работят професионалистите по здравни грижи с урологична патология. Тази година имахме още една изненада – участието на рентгенови лаборанти от Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Те споделиха опита си за пациенти, лекувани за карцином на простатата, а също така и другите видове методи за диагностика и лечение при урологичната патология.

Райна Бояжиева

(Вляво на снимката)

По време на конгреса по урология, Вие като представители на професионалистите по здравни грижи проведохте отделна сесия. Панелът беше доста интересен. Какво изнесохте пред аудиторията?

Ние сме представители от Варна, делегати на конгреса. Това, което представихме на тазгодишната втора сесия на медицинските сестри е самостоятелното звено за здравни грижи.

Горди сме да заявим, че създадохме първото в страната звено за самостоятелна сестринска практика. Правната регламентация на самостоятелната дейност е в чл.17а от Закона за лечебните заведения. Нашата цел е да предоставим качествени здравни грижи на пациенти със здравословни проблеми в извънхоспитализационен период, посредством домашни посещения и дежурен кабинет, осигурявайки универсално здравно покритие; т. е. осигуряване правото на достъп до здравни грижи на всеки гражданин. Що се отнася до патронажните грижи, следва да се отбележи, че в Националната здравна стратегия 2020 са заложени мерки за развитие на интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства в акцент върху патронажните грижи за бременни и деца, както и патронажни грижи, подкрепящи първичната медицинска помощ в грижата за възрастните пациенти.

Екипът ни от медицински сестри са на разположение да отговарят на въпроси, да предоставят необходимата информация и да изпълняват всички дейности и манипулации в съответствие с Наредба №1 от 2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Медицинските специалисти са сертифицирани в извършването на качествени здравни грижи и работят в тясно сътрудничество с всеки пациент, като спазването на лекарските назначения и осъществяването на връзка с лекуващия лекар е в съответствие с принципите на Добрата медицинска практика. Звеното за оказване на самостоятелни сестрински грижи предоставя здравни грижи и медицинско наблюдение включително в домашна среда, в подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания, хирургично болни, дехоспитализирани от лечебни заведения, онкологични болни пациенти с хронични рани, болни с диабетно стъпало, болни с декубитални рани, обработка на рани и поставяне на специфични превръзки, въвеждане на лекарствени продукти и инфузионни разтвори по лекарско назначение.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече