Това информираха от лечебното заведение.

Клиниката по нефрология и диализа в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна осигурява на пациентите денонощно обслужване и диагностични и терапевтични услуги на световно ниво. През летните месеци клиниката е единствената възможност за стотици пациенти от страната и целия свят да планират почивката си на море, въпреки доказаните си бъбречните заболявания, които изискват постоянни медицински грижи. „Диализният център във варненската университетска болница „Св. Марина“ е най-големият хемодиализен център в страната. Осигурява се хрониодиализно лечение за близо 200 пациенти от Варненска област, а през лятото цифрата е доста по-голяма“. Това обяснява доц. д-р Светла Стайкова, началник на клиниката по нефрология и диализа.

Клиника по нефрология и диализа използва апаратура от висок технологичен клас. Разполага с ехограф с power доплер и цветно кодиран доплер, фазово-контрастен микроскоп и стереомикроскоп , за контрол на нативни тъканни цилиндри получени с бъбречна биопсия, ЕКГ-апарат с възможности за мониториране, ехограф за доплерово изследване на бъбречни съдове и за провеждане на контролирана бъбречна биопсия, апарати за автоматично провеждане на перитонеална диализа, пистолет за автоматизирана биопсия под ултразвуков контрол, еднократни игли за бъбречна биопсия. Апаратурата за провеждане на хемодиализа е с пълен набор от най-високотехнологични съвременни възможности. Използва се уникална апаратура за подготовка и ''обратна осмоза'' на водата за диализните процедури - единствена в България и контрол на показателите на всеки 2 часа за качествата на ''пречистената вода'', допълва доц. Стайкова.

Клиниката дава възможност и предлага високоспециализирана дейност за стационарна и амбулаторна диагностика на всички видове бъбречни заболявания – гломерулонефрити, пиелонефрити, диабетна нефропатия, хипертензивна нефропатия, съдови заболявания на бъбреците, кистозни бъбречни заболявания, имунни и автоимунни заболявания с бъбречно засягане и бъбречна хипертония. Прилагат се екстракорпорални методи за очистване на кръвта, хемодиализно лечение с високоефективни мембрани, хемодиафилтрация, ултрадифузия, лечение с перитонеална диализа и нейните модификации, аферезно лечение при бъбречни и системни заболявания, имуноадсорбция, хемоперфузия, имуносупресивно и цитостатично лечение при гломерулонефрити и васкулити с бъбречно засягане и синхронизирана имуносупресивна и цитотостатична терапия с екстракорпорална имуномодулация. В клиниката също се извършва лечение и мониториране на неповлияваща се от медикаменти артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, на неповлияващ се анемичен синдром и на костно-минералните нарушения при хронични бъбречни заболявания. Диагностицира се вторичен хиперпаратиреоидизъм и се извършва доплерово изследване на бъбречния кръвоток и цветно кодирани Доплерови методи и критерии за оценка кръвоснабдяването на бъбречен трансплантат.

В клиниката по нефрология и диализа се регистрират и потенциални реципиенти за бъбречна трансплантация в ИАТ, като се извършва подготовка за трансплантацията от жив донор и следоперативно лечение, проследяване на трансплантираните в УМБАЛ “Света Марина” пациенти, както и диспансерно им наблюдение.

В клиниката се прилагат всички съвременни и иновативни диагностични методи в областта на нефрологията и бъбречно- заместващото лечение в сътрудничество с другите структури на болницата - инвазивни, неинвазивни образни изследвания – КАТ, ЯМР, СТ- ангиография, PET - скенер, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания. Клиниката по нефрология и диализа работи в тясно взаимодействие и контакти с Клиниката по нефрология в Университетската болница в Берн, Щвейцария, департамента по клинична медицина в Хаукеландската университетска болница, Берген, Норвегия; Университетска болница в Неапол, Италия и департамента по клинична нефрология в диализа към Медицински университет – Месина, Италия.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече