За първи път на XIX Конференция за ОПЛ и педиатри се проведе научната форма „среща с професора”.


Д-р Исаев, Вие отговаряхте за научната програма на XIX Конференция за ОПЛ и педиатри, която се проведе тази година в к.к. Слънчев бряг от 18-20 май на тема „Иновативна медицина”. Разкажете повече за събитието.

Конференцията беше и с международно участие на гости от Русия, Гърция, Беларус и Северна Македония и имаше общо 6 сесии на различни теми: имунология, ваксинопрофилактика, алергология, пулмология, хирургия, оториноларингология, офталмология, кардиология, ревматология, генетика и дерматология. По традиция се проведе отделна сесия за интересни случаи от клиничната практика, както и кръгла маса на тема „Социална медицина”. Конференцията беше осъществена благодарение на подкрепата на 52 фармакологични компании. Общо 42-ма лектори изнесоха своите лекции: изтъкнати преподаватели от ВУЗ-ове в София и страната и национални консултанти и експерти във всички области на медицината. С доклади и постери участваха и много млади специализанти и докторанти. Без да звучи самохвално, това е един от най-посещаваните научни форуми в страната с над 700 участници. Това се дължи и на факта, че той стана традиционен и е предназначен не за тесен кръг специалисти, а обхващат ОПЛ и лекарите, които са на предния фронт на нашето здравеопазване – педиатри, интернисти. И това определя стремежа да градим научната програма на един широк спектър от области на медицината, които да заинтригуват участниците в този форум. Тази година имаше и постерна сесия с над 30 постера от всички области на медицината, на медицинската психология. Участваха и специалисти по здравни грижи. Осъществихме за първи път една форма за изнасяне на лекции, наречена „среща с професора”, която се практикува в научните форуми по света. Тази година година тя беше изнесена от професор Мизерницки от Русия – един специалист в областта на детските дихателни заболявания, който изнесе интересен доклад за цилиарната дискинезия и професор Петкова от клиника по очни болести на УМБАЛ Александровска, с лекция, посветена на детската катаракта. Сред лекторите бих отличил участието на акад. Петрунов, който изнесе лекция на тема „Полибактериални имуномодулатори”, на проф. Наумова за диагностиката и лечението на първичните имунни дефицити, на доц. Галев от Научно приложния център по Военна епидемиология и хигиена при ВМА за значението на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност, на проф. Прифтис от Атина, чиято лекция бе на тема „Хронична влажна кашлица при децата”, на проф. Парамонова, която говори за хиперреактивност на бронхите при децата и на проф. Переновска, разказа за съвременните аспекти на детската астма.Вашият научен доклад беше за острата дихателна недостатъчност в детска възраст. Какво представлява това заболяване?

Острата дихателна недостатъчност (ОДН) е сред най-честите спешни състояния. При тежката дихателна недостатъчност се изисква неотложно диагностициране в детската патология. Това е състояние, което създава много диагностични и терапевтични проблеми, както на ОПЛ лекари и педиатри в широката мрежа, така и на специалистите в лечебните заведения за болнична помощ. Свързано е най-често със заболявания на дихателната система, които са и най-честите болести в детската възраст. Това състояние има особено значение при кърмачетата и малките деца, които са по-склонни да изпадат в него по различни причини, свързани с анатомо-физиологичните особености на организма в тази възраст. Понякога развитието на патологичните процеси става бързо, непрогнозируемо, понякога катастрофално и води до животозастрашаващи състояния, затова е нужно да се действа своевременно и компетентно.

Как се класифицира дихателната недостатъчност?

Клиничната класификация на ОДН може да бъде остра, когато настъпва за кратко време (минути, часове) и хронична, характерна за някои хронични, тежки, труднолечими или нелечими заболявания на дихателната, сърдечносъдовата система, опорно-двигателния апарат и т.н.

ОДН бива два типа: най-честия вид, свързан с понижение на парциалното налягане на О2 в кръвта, недостатъчна оксигенация. Тук имаме нормално или ниско парциално налягане на СО2. Вторият тип е по-късната фаза, когато патофизиологичните нарушения, обуславящи нарушението в кръвно-газовия обмен са напреднали и имаме хиперкапния, нарастващо парциално налягане на СО2, хиперкапнична дихателна недостатъчност и нарушение на вентилацията.

Какъв е терапевтичния подход при тези случаи?

Както споменах, ОДН изисква неотложно диагностициране и терапевтични мерки като едновременно с лечението на това състояние трябва да се направят редица диагностични процедури за установяване на първичното заболяване, довело до тази недостатъчност. Основни за диагнозата са внимателно снетата анамнеза и обективното изследване на детето, които позволяват на опитния лекар да се ориентира за характера на заболяването. Обикновено е задължително изследването на кръвните газове, които по начало дефинират това състояние; определяне на парциалното налягане на О2 и СО2 в артериална или в артериализирана капилярна кръв. В последните 30-тина години се използва широко и метода на пулсовата оксиметрия – неинвазивен метод, с който се определят два много важни за тези състояния параметри: сатурацията (кислородното насищане на хемоглобина в капилярната кръв) и пулсовата честота. Този метод, наричан от мнозина „пети жизнен показател”, позволява да се следят тези много важни показатели за състоянието и ефекта от лечението при тези деца.Вие взехте участие с два постера в постерната сесия. Едната касае случай на белодробна лобарна хипоплазия при кърмаче, а другата е посветена на българските пациенти с муковисцидоза като представя актуални данни за 2017 г. Бихте ли споделили повече?

Първият постер е описание на случай на вродена аномалия на дихателната система. Ние се сблъскваме често с тези заболявания. Случаят представлява интерес, доколкото се проявява в началото като пневмония. Характерът на рентгенографските изменения и протичането на заболяването обаче даде основание да се подозира нещо по-различно. Направената компютърна аксиална томография обективизира тази аномалия. Това е сравнително рядко вродено заболяване. Заради липса на симптоматика, обикновено се открива в по-късна възраст в хода на някаква респираторна инфекция. Немалка част имат благоприятна еволюция.

На другия постер аз съм един от многобройните участници. Той обобщава актуалните данни за 2017г. за българските пациенти с муковисцидоза – едно комплексно системно, автозомно- рецесивно заболяване, което засяга функциите на дихателната система, храносмилателния тракт и всички екзокринни жлези. В последните години съвременните терапии предлагат възможност за един агресивен подход към проявите от страна на дихателната система и обогатяване с комплексни лечебни мерки, свързани с проявите от страна на гастроинтестиналния тракт като общото физическо развитие на децата доведоха до едно значително повишаване на средната продължителност на живота при тези пациенти. Данните трябваше да се оптимизират, защото тези от последните години бяха доста остарели и непълни.

А какво сочат данните от изминалата година?

Данните за 2017 г. за България са 201 пациенти с муковисцидоза от всички възрасти. Това е статистика, получена благодарение на центровете, които следят тези болни в София, Варна, Пловдив и Плевен. Засега дава характеристика на броя на пациентите, разпределени по възраст, пол.... По-нататък ще бъдат събрани по-подробни медицински данни. Целта е да се обобщи тази информация, за да може да бъде полезна при комплексното следене на тези пациенти.
В тази връзка прави ли се достатъчно за тези пациенти и ако не, то какво би било добре да се направи?

От гледна точка на пациентите винаги има какво още да се направи. Българските пациенти с муковисцидоза получават адекватни на европейските и световните стандарти грижи и лечение. Много от ползваните от тях лекарства са скъпоструващи, а те ги получават безплатно. Има какво още да се желае по отношение на някои храни, хранителни добавки и витамини, които са по-труднодостъпни за нашата страна.

Снимки: Здравен навигатор

Редактор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече