Проф.Петкова: „У нас липсва скринингова програма, децата се диагностицират късно и няма адекватна зрителна рехабилитация.”


По данни на СЗО в света са регистрирани около 200 000 деца с двустранна слепота, предизвикана от катаракта. Детската катаракта има три класификации спрямо диагностичната възраст: конгенитална (вродена) – обикновено се установява скоро след раждането и може да е едностранна или двустранна; инфантилна – диагностицира се до 1 година; ювенилна – установява се във възрастта между 1-10г. В повечето случаи при инфалтилната и ювенилната катаракти става дума за конгинитална, която е диагностицирана късно. В детската възраст катарактата може още да е придобита, като най-чест причинител се оказва хронично очно възпаление, травма или оператвни интервенции.Всяка година се раждат между 20 000 и 40 000 деца с конгенитална катаракта, която предизвиква нарушение на зрението. “Това прави конгениталната катаракта една от първите пет причини за детска слепота. У нас средната възраст, на която са диагностицирани децата с конгенитална катаракта е 2 години и половина, което е една много късна възраст,” това заяви проф. д-р Ива Петкова, началник Клиника по Очни болести на УМБАЛ „Александровска”, в научния си доклад, изнесен по време на XIX Национална конференция за ОПЛ и педиатри, проведена през май т.г.В зависимост от местоположението на помътняването на лещата, катарактите могат да бъдат много различни видове и подвидове, като дават съответно различна степен на зрителна увреда и невинаги водят до належаща оперативна корекция. Помътняването на лещата може да бъде свързана и с други аномалии в окото, като микросферофакия, аниридия, колобома и др.

Причини за конгениталната катаракта могат да са пренатални инфекции (рубеола, сифилис, цитомегаловирус), пренатални увреждания, индуцирани медикаментозно (кортикостероиди, вит.А, гестационен диабет) и свързани с йонизиращи лъчения – Ro лъчи.

Идиопатичните конгенитални катаракти са най-висок процент (60%), а свързаните с генетични увреждания могат да са изолирани мутации (до 70% от двустранните катаракти), свързани с хромозомни аномалии или причинени от наследствени и метаболитни заболявания. Сред изолираните хередитарни (наследствени) катаракти са автозомно-доминантен тип на унаследяване и свързаните със синдроми и различни системни заболявания. „CCNDF синдромът е разработен от голям колектив, ръководен от проф. И. Търнев и при него конгениталната катаракта и микрокорнеята е свързана с лицев дисморфизъм и моторна невропатия,” уточни проф. Петкова.

За изследването на детската катаракта е важно да се направи щателна анамнеза, вкл. фамилна, изясняване на приема на лекарства по време на бременността, консултация с педиатър относно общото развитие на детето, изследване под обща анестезия за уточняване на опацитатите.Кога катарактата е зрително сигнификантна и какви са индикациите за операция?

В превербалната възраст не може да се даде достатъчно добра оценка и мътнината се преценява на око или се търси наличие на страбизъм, нистагъм, некоординираност на движенията и др. Във вербалната възраст при билатералните катаракти, зрение под 0.5 е индикация за операция и агресивно лечение на амблиопията, а при унилатералните катаракти това зрение е под 0.4,” уточни проф. Петкова.

Лечението зависи от: времето на диагностициране на катарактата, нейната плътност, уни- или билатерална, персистиращата фетална васкуларизация, възрастта при операцията и най-вече къмплайанса при рефрактивната корекция и оклузията. При билатералните катаракти, при плътна катаракта операция се прави веднага след диагностицирането, но не по-рано от края на втория месец, защото има риск от много тежки усложнения като глаукома и възпалителни явления. При унилатералните катаракти нещата са много по-деликатни, поради потискането на засегнатото око от здравото и развиването на тежка амблиопия. При плътна катаракта се препоръчва веднага операция, при частична – може медриаза или оклузия на другото око и ако окото не търпи оклузия, значи катарактата е сигнификантна и трябва да се оперира.

След операция, засегнатото око става афакично. Какво може да се направи, за да се коригира това око, за да може то да се развива?: при билатералните катаракти, съответно билатералната афакия, може да се сложи очила, а при унилатералните катаракти – контактни лещи, които се сменят всеки месец. Най-доброто в случая би било имплантация на вътреочна леща, но в детската възраст това е изключително сложно, заради растежа на аксиалната дължина на окото, който продължава да нараства интензивно до 5-годишна възраст, а при деца под 4г. появата на вторична катаракта е почти задължителна.У нас честотата на детската катаракта е около 2,4 на 10 000, което ни поставя на долната граница сред страните в Европа, а това на своя страна предполага, че данните ни не са много коректни. Липсва скринингова програма, децата се диагностицират късно и няма адекватна зрителна рехабилитация,” заключи началникът на Очна клиника.

Снимки: Здравен навигатор
Редактор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече